Musicals from Malta

From M3P
Jump to navigation Jump to search

This is a (working) list of musicals originating from Malta.

Musicals From Malta

Feel free to add to this list...

Year Title Venue Lyrics Music Director
1974 Dream? Manoel Theatre, Valletta David Agius - Anton Grech Joey Chircop
1978 Ikun Li Trid Int Malta Television Manwel Mifsud, Theresa Cassar Manwel Mifsud, Theresa Cassar
1984 Ġensna Mediterrean Conference Centre, Valletta & Ħaġar Qim Ray Mahoney Paul Abela Joe Galea
1985 The STruggle Alfred C. Sant Ray Agius
1985 Żagħżugħ Catholic Institute Auditorium, Floriana Jo Naudi Jo Naudi
1987 Iskra Mediterrean Conference Centre, Valletta Ray Tabone Mark Vella Horace Micallef
1989 Bastilja Argotti Gardens, Floriana & Radio City Opera House, il-Ħamrun Ray Mahoney Paul Abela Żep Camilleri
1989 Malteaser Charles Flores Dominic Galea Tony Cachia
1991 Ulied In-Nanna Venut fl-Amerika Argotti Gardens, Floriana Ray Mahoney Dominic Galea Żep Camilleri
1992 Pawlu 2000 St Francis Ravelin & Catholic Institute Auditorium & Astra Gozo Paul Micallef Tony C. Scott Joe Quattromani
1992 Il-Gwerra ta' Spiru Cefai Argotti Gardens, Floriana Ray Mahoney Dominic Galea Narcy Calamatta
1992 Erwieħ St Agatha's Auditorium, Rabat Żep Camilleri Peter Paul Galea - Anthony Galea Żep Camilleri
1993 Taħt Tliet Saltniet Argotti Gardens, Floriana Prof. Joe Friggieri Paul Abela
1993 Il-Ħakma ta' Monroj Argotti Gardens, Floriana Frans Sammut Frans Sammut
1993 Reġa' Sebaħ St Agatha's & Catholic Institute Auditorium Paul Micallef Tony C. Scott Zep Camilleri
1994 Living Legends Mediterranean Conference Centre, Valletta Ray Tabone Mark Vella Horace Micallef
1994 Ali Baba Argotti Gardens, Floriana Ray Mahoney Paul Abela
1994 Andrelisa Mediterrean Conference Centre, Valletta Ġorġ Saliba Sammy Galea, Dominic Galea Josette Ciappara
1995 Inez Farruġ Argotti Gardens, Floriana Alfred Degabriele Tony C. Scott Żep Camilleri
1995 L-Għarusa tal-Mosta Mediterrean Conference Centre, Valletta Alfred C. Sant Dominic Galea Karmenu Aquilina
1996 Żeża tal-Flagship Argotti Gardens, Floriana Ray Mahoney Dominic Galea Albert Marshall
1997 It-Tfalja Tal-Palazz Argotti Gardens, Floriana Ray Mahoney Dominic Galea Josette Ciappara
1997 Ġesù ta' Nażaret (Part One) Catholic Institute Auditorium, Floriana Frederick Camilleri Frederick Camilleri Frederick Camilleri
1997 Jisimni Katarina St Agatha's & Catholic Institute Auditorium & iż-Żurrieq open air Joe Chircop Mark Tonna Lorrie Collins
1998 Ġesù ta' Nażaret (Part Two) Catholic Institute Auditorium, Floriana Paul Micallef Tony C. Scott Paul Micallef
1998 Scrooge Catholic Institute Auditorium, Floriana Frederick Camilleri Frederick Camilleri
1998 It-Tieġ ta' Karmena Abdilla Argotti Gardens, Floriana Ray Mahoney Dominic Galea Dominic Said
1999 Sette Giugno Mediterrean Conference Centre, Valletta Adrian Scerri Bryan Muscat Bryan Muscat
1999 Diana; Queen of Hearts Oracle Theatre, Qawra & Catholic Institute Auditorium, Floriana Joe Julian Farrugia Joe Brown Bryan Muscat
1999 Il-Ħanut tal-Ġugarelli One TV Charles Mifsud Sammy Galea, Dominic Galea Żep Camilleri
2000 Il-Ħotbi ta' Notre Dame Catholic Institute Auditorium, Floriana Frederick Camilleri Frederick Camilleri
2000 Manwel Manwel; Il-Bandiera Tal-Maltin Royal Opera House site Ray Mahoney Dominic Galea Narcy Calamatta
2000 Rita ta' Cascia Catholic Institute Auditorium Ray Mahoney Dominic Galea Daniel Borg Carbott
2000 Tkun Darb'oħra Mikilanġ Manoel Theatre, Valletta Joe Friggieri Dominic Galea Albert Marshall
2001 Rita Ta' Cascia Catholic Institute Auditorium, Floriana Ray Mahoney Dominic Galea Daniel Borg Carbott
2001 Leħma Greek Theatre, Ta' Qali Various Jesmond V. Zerafa
2002 Edel Greek Theatre, Ta'Qali Diversi Jesmond V. Zerafa,Robert Longo, Paul Attard, Rita Pace
2003 Erwieħ 2 Catholic Institute Auditorium, Floriana Żep Camilleri Dominic Galea Żep Camilleri
2003 Bint l-Imħabba (Sor Maria Tereza Nuzzo) School Auditorium Tereza Nuzzo,il-Marsa Ġorġ Peresso Jesmond V. Zerafa
2003 Georgius Sacred Family Oratory,Qormi Giovann Attard Giovann Attard Giovann Attard
2003 Tmiem il-Bidu School Hall - Zak Birzebbuġa Emmanuel Francalanza Diversi
2003 Robin Hood Catholic Institute Auditorium, Floriana Paul Ellul Mark Spiteri Lucas Simon Curmi
2004 Leonardo Ħal Kirkop open air Jeffrey Scicluna Jeffrey Scicluna Jeffrey Scicluna
2005 1565 Mediterrean Conference Centre, Valletta Malcolm Galea Paul Abela Anthony Bezzina
2005 Il-Bxara t-Tajba Primary School Hall, Birżebbuġa Emmanuel Francalanza Matthew Fenech, Demis Fenech, Carlo Fenech
2005 Ulied l-Immakulata School Yard, Santa Margherita College Mario Attard Joe Brown
2006 Jien Ġużeppi Catholic Institute Auditorium, Floriana Ray Mahoney Dominic Galea Żep Camilleri
2006 Sebastjan Catholic Institute Auditorium, Floriana Ġorġ Saliba George Debono
2007 The Knights of Malta Magazzino Hall, Waterfront & MonteKristo Estates Salvu Mallia (plot), Joe Julian Farrugia (lyrics) Paul Abela Salvu Mallia
2007 Ir-Rebbieħ Catholic Institute Auditorium, Floriana Brian Bonnici Chan Vella, Joe Brown John Suda
2007 Helena Catholic Institute Auditorium, Floriana Paul Micallef Omar Coleiro
2007 One Upon a Toy St James Cavalier Centre for Creativity Patrick Vella Dominic Galea Patrick Vella
2008 Inti Pietru School Yard, Birżebbuġa Primary School Emmanuel Francalanza Mark Cachia Sammut
2009 El Mallaħa Ġrajjietha Mellieħa Jimmy Muscat Anthony Fenech Philip Vella, Sean Vella
2009 Ġorġi Fjur tal-Martri Sacred Family Oratory, Qormi Brian Bonnici Joe Brown Brian Bonnici
2010 Mħabba fuq l-Għolja Mellieħa Primary School New Cuorey songs New Cuorey songs Frederick Zammit
2013 Ħidmietna City Theatre, Valletta Brian Bonnici Elton Zarb Brian Bonnici
2014 Sebaħ Jum Catholic Institute Auditorium, Floriana Joe Chircop Mark Spiteri Lucas Charles Stroud
2016 Il-Perit Sir Temi Zammit Hall, Msida Brian Bonnici Dominic Cini Tonio Vella
2017 Balzunetta Towers Pjazza Teatru Rjal, Valletta Alfred Sant Dominic Galea Sean Buhagiar
2018 Il-Ħanina Maddalena Pjazza Teatru Rjal, Valletta Simon Bartolo,Loranne Vella Dominic Galea Sean Buhagiar
2019 Il-Kbir Għadu Ġej Mediterrean Conference Centre, Valletta Malcolm Galea Dominic Galea Sean Buhagiar

Notes

  • Ġensna (1984), was produced again in 2009 as a concert at the MCC, Valletta, and in 2014 as a rock concert at MFCC, Ta' Qali
  • The STruggle (1985) was not held on stage but was published as a Double Album by the Libyan Cultural Institute and Leħen il-Ħbiberija u Solidarjetà radio station
  • Malteaser (1989) is a Mini Musical
  • Żeża tal-Flagship (1996) was originally a pochade written by Mikielanġ Borg
  • It-Tieġ ta' Karmena Abdilla (1998) was originally a radio comedy series written by Charles Clews
  • Tkun darb'oħra Mikilanġ (2000) is a theatre fantasy
  • Leonardo (2004) was produced again in 2008 at St Vincent de Paule Residence Hall
  • Musical 1565 (2005) was produced again as a concert in 2015 at the MCC, Valletta
  • Once Upon A Toy (2007) is a Mini Musical
  • Mħabba fuq l-Għolja (2010) was also shot as a film