Alfred Farrugia (bandmaster)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Mro. Alfred Farrugia A.(Mus.)L.C.M.

Mro. Alfred Farrugia A.(Mus.)L.C.M. twieled iż-Żurrieq fis-7 ta’ Lulju, 1960. Imwieled f’familja mużikali, beda jistudja l-mużika minn età żgħira ħafna ma’ missieru John li hu stess kien mużiċist magħruf.

Żijuh Mro. Joseph M. Bilocca kien influwenti ħafna biex tah ħjiel u pariri lejn id-direzzjoni. Fl-1973, Mro. Farrugia ngħaqad mal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria taż-Żurrieq bħala plejer tal-Althorn.

Fl-1976, studja l-Euphonium biex jieħu post il-irtirat Carmelo Sacco. Kompla l-istudji tiegħu tat-teorija mużikali ma’ Mro. Carmelo Pace u taħt it-tagħlim tiegħu kiseb l-A.(Mus.)L.C.M. Diploma fl-1982.

Fl-istess ħin, awto mgħallem, kiseb il-Grad 8 prattiku fl-Istudji Euphonium mill-A.B.R.S.M. Fl-1981, ingħaqad mal-Banda AFM g[al xi snin taħt id-direzzjoni tal-Mro. Anthony Chircop. Fl-1982, inħatar ukoll bħala Assistent Direttur u għalliem tal-mużika mal-Każin tal-Banda Queen Victoria AD 1865.

Wara xi snin, kompla jistudja t-teorija ma Mro. Ronnie Debattista, taħt it-tagħlim tiegħu, kiseb il-L.(Mus.) L.C.M. Diploma fl-1993. Fl-1991, inħatar bħala t-8 surmast tal-Każin tal-Banda Queen Victoria AD1865, wara Mro. Emmanuel Bugeja wara li rtira. Il-Banda kompliet is-suċċess kbir u l-kisbiet tagħha billi daqqet stili ġodda ta’ mużika li jvarjaw ir-repertorju mużikali taħt id-direzzjoni tiegħu, linja ta’ kunċerti kbar memorabbli u ambizzjużi f’diversi teatri prominenti, knejjes u swali tal-kunċerti lokalment u barra.

Fl-1 ta’ Ġunju 2016, huwa ngħata Ġieħ iż-Żurrieq mill-Kunsill taż-Żurrieq għall-inizjattiva tiegħu li jgħallem u jinkludi persunal bi bżonnijiet speċjali fil-banda u għall-kontribut tiegħu lejn it-tixrid tal-kultura mużikali lokalment u barra. Mill-2014, huwa rreġistrat bħala għalliem tal-mużika fl-Iskejjel Medji tal-Gvern. F’Jannar 2018, beda jagħmel parti minn The New Choral Singers bħala korista fis-sezzjoni tal-Bass. Sal-lum ikkompona ’l fuq minn 100 marċ tal-festi Maltin fi stili differenti, 14-il marċ funebri, 2 marċi purċissjonali, 2 Waltzes tal-Għid, Poeżija Sinfonika tal-Vittorji Victoria, Beatle Mania Medley, Cor Unum Suite, introitus F’ Jum il-Festa tal-Madonna. tal-Karmnu, Ceremonial Suite 2006, A Triumphant Impression prelude, President's Jubilee Rhapsody, 'L-Ewwel Banda Zurrieqija 150 Sena ta' Storja Kontinwa' Overture, Racconto Sinfonico Giubileo D'Argento u Ave Maria.

Ħafna mill-marċi tiegħu huma rrekordjati fuq diversi CDs. Carols from Malta / ‘Għanjiet tal-Milied minn Malta’ hija partikolari u CD unika rreġistrata fl-1996 li tinkludi diversi għanjiet tradizzjonali kollha rranġati minn Mro. Alfred Farrugia. Mro. Farrugia arrikkiet l-arkivji mużikali tal-Każin tal-Banda Queen Victoria taż-Żurrieq u ħafna każini tal-baned oħra madwar Malta, Għawdex u barra minn Malta b’ħafna arranġamenti oħra għal baned sinfoniċi, mużika ensemble u brass bands.

Kien ukoll Direttur għal xi snin tal-Każin Banda San Ġużepp ta’ Ħal Kirkop Soċjeta Mużikali San Ġużepp (Ħal Kirkop) u Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja tan-Naxxar.

Huwa miżżewweġ lil Ġeorġina nee’ Mangion, u għandu żewġt itfal Mauro u Elysienne. Ibnu Mauro Farrugia li mexa fuq il-passi tiegħu fil-mużika.

Xogħlijiet tas-Surmast Alfred Farrugia

Marċi Brijużi

No Marċi Brijuzi Sena Baned
01 DIVINA 1980 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
02 Blue Matador 1982 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
03 Sant Elijah 1982 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
04 Emmanuels' Anniversary 1984 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
05 Fireworks Group 1984 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
06 Stella D'Oro 1986 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
07 Wall of China 1986 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
08 Karmelitani Żrieraq 1986 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
09 Get On Parade 1988 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
10 Allegrija 1988 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
11 Gulzu l-Karjoka 1988 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
12 Ġawhra Żurrieqija 1990 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
13 Lill-Fundaturi 1990 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
14 Little Sebastian 1990 Soċjeta Filarmonika Maria Mater Gratiae Ħaż-Żabbar
15 The Hero 1991 Issued On Own Cassette - Personal Cassette
16 Rachell 1991 Issued On Own Cassette - Personal Cassette
17 Jum Ta' Ferħ 1991 Issued On Own Cassette - Personal Cassette
18 Belmar 1991 Issued On Own Cassette - Personal Cassette
19 Iż-Żurrieqija 1991 Issued On Own Cassette - Personal Cassette
20 Rossana 1991 Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun
21 Innu Marc San Ġwann F.C. 1991 Għaqda Mużikali Madonna ta’ Lourdes San Gwann
22 Demm Karmelitan 1992 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
23 Padruna Universali 1992 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
24 L-iskultur Psaila 1992 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
25 Torjani 1992 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
26 Il-Majsi 1992 Soċjeta Filarmonika Maria Mater Gratiae Ħaż-Żabbar
27 Ole Reds! 1993 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
28 L-Aħwa Joseph u Francis Vella 1994 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
29 Mro. Carmelo Zammit (Lucky Star) 1994 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
30 CA NO PA 1994 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
31 Fallon u Andonia 1994 Soċjeta Filarmonika Maria Mater Gratiae Ħaż-Żabbar
32 130 Sena Banda 1995 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
33 Egyptian Papyrus 1996 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
34 131 Sena Banda 1996 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
35 Mauro u Elysienne 1996 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
36 Anthony 1996 Soċjeta Filarmonika King's Own Valletta
37 Innu Banda San Gużepp 1996 Soċjeta Mużikali San Ġużepp (Ħal Kirkop)
38 Ninu tal-Faħam 1997 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
39 Sylvikarm 1998 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
40 Palazzolo 1997 1998 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
41 Marianne 1998 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
42 Villambroza Gużeppina 1999 Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun
43 Lill-Emigranti Karkarizi 1999 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
44 Mitt Sena Magħqudin 2000 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
45 Lill-Emigranti 2000 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
46 Prosperita` 2000 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
47 Bandiera Ġdida 2001 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
48 Lill-Kummissjoni Banda 2002 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
49 Tislima Lill-Maġġur Anthony Aquilina (with Victor Galea) 2002 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
50 8 ta' Dicembru 2002 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
51 White Lily 2003 Għaqda Mużikali L'Isle Adam Rabat
52 Il-Koppla 2003 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
53 Rjallu 2003 Għaqda Mużikali Maria Assunta Gudja A.D. 1919 Il-Gudja
54 Faccata Kolossali 2004 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
55 Hbieb Ghal Dejjem (with Victor Galea) 2004 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
56 Klassi Ghalina 2004 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
57 Il-Kbar tar-Raħal 2005 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
58 Kola Ta' Marinton 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
59 Festa Grandjuza (with Victor Galea) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
60 El Goleador 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
61 Teatru Astra 2006 Soċjetà Filarmonika La Stella A.D. 1863 Għawdex
62 The 7 Lions 2007 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
63 Flowers of Fire (with Mro. Mauro Farrugia) 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
64 Patruna Universali 2008 Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Mosta
65 Fireworks Honours 2007 2009 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
66 Dominanti (with Victor Galea) 2009 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
67 100 Anniversaries 2009 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
68 Koppla Maestuza 2009 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
69 In-Neputijiet ta' Toni Gasan 2010 Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun
70 Iż-Żija Rose 2010 Għaqda Mużikali San Gabriel Balzan
71 Jeannelle 2010 Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar
72 The King's Jewel 2011 Soċjeta Filarmonika King's Own Valletta
73 Tereza 2011 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
74 135 Sena Fostna (1876-2011) 2011 Soċjeta Mużikali Madonna tal-Ġilju L-Imqabba
75 La Battaglia di Gerba 2012 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
76 An Honourable President (with Victor Galea) 2012 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
77 Jeje 2012 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
78 Kaburi 2012 Għaqda Mużikali Imperial Mellieħa
79 Lilian 2012 Għaqda Mużikali Marija Annunzjata Ħal Tarxien A.D. 1862 Ħal Tarxien
80 Charyl (Desert Caravan) 2013 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
81 Lill-Presidenti 1906-2013 2013 Soċjeta Filarmonica La Vittoria A.D. 1907 Mellieħa
82 Mal-Banda Magħqudin 2013 Għaqda Mużikali Maria Assunta Gudja A.D. 1919 Il-Gudja
83 Innu Lil San Bert 2013 MP3 San Vincenz De Paule Ħal-Luqa
84 25 Sena Banda 2014 Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja Naxxar
85 Meravilja 125 2014 Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun
86 150 Sena Banda Ewlenija 2015 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
87 Andrea (with Victor Galea) 2015 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
88 It-Tewmin Kyle u Bjorn 2015 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
89 60 Sena Teatru Pandora 2015 Għaqda Banda Żejtun Żejtun
90 Nathaneal 2015 Duke of Connaught Own Band Club Birkirkara
91 Leopoldo 2015 Għaqda Mużikali Madonna ta’ Lourdes San Gwann San Ġwann
92 Innu ALP 2015 MP3 Paola
93 Innu Lill-Madonna Tal-Karmnu 2015 Parroċċa tal-Fgura Fgura
94 Snin ta' Glorja 2015 Renamed Gina
95 Gina 2015 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
96 Marċifest 2016 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
97 Lis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani 2017 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
98 Lill-Ammiraturi tal-Baned 2017 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
99 Fortituto Dei 2019 Għaqda Mużikali San Gabriel Balzan
100 Giuseppe 2019 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
101 Val D'Aosta 2019 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
102 Minn Surmast Għal Ieħor 2020 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
103 Marching In The City 2021 Soċjeta Filarmonika King's Own Valletta

Marċi Funebri

No Marċi Funebri Sena Baned
01 Alla Mia Amata Mamma 1988 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
02 Tislima Lill-Missieri 1991 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
03 A Mio Bambino Valerio 1997 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
04 Via Crucis 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
05 Vitam Aeternam 2010 Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja Naxxar
06 Speranze Eterne 2010 Soċjeta Filarmonika King's Own Valletta
07 Passione Eterna 2010 Għaqda Banda Żejtun Iż-Żejtun
08 Tislima Lill-Ghannejja Zwieten 2013 Għaqda Banda Żejtun Iż-Żejtun
09 All'Amatissimo Alfredo Di Massimo 2014 Anici Band and Social Club Ħal-Qormi
10 Joe Boffa Jr Recordatus Est in Aeternum 2014 Soċjetà Filarmonika G.M. Fra Antoine de Paule (Banda Kristu Re) Paola
11 Dictum Factum 2015 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
12 Mater Salvatoris 2016 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
13 F'Qalbna Għal Dejjem - Saver u Rosina Mangion 2019 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
14 Anthony Chircop (Delegat tal-Banda) 2019 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq

Kompożizzjonijiet Klassiċi Oriġinali

No Tip Kompożizzjonijiet Klassiċi Oriġinali Sena Baned
01 Symphonic Poem Victorian Victories 1991 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
02 Medley Beatle Mania 1998 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
03 Suite Cor Unum 2000 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
04 Introjtu F'Jum Il-Festa Tal-Madonna tal-Karmnu 2003 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
05 Suite Ceremonial Suite 2006 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
06 Prelude A Triumphant Impression 2009 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
07 Rhapsody President's Jubilee 2011 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
08 Overture L-Ewwel Banda Żurriqija 150 Sena Ta' Storja Kontinwa 2015 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
09 Marcia Processionale Viva La Madonna 2015 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
10 Easter Waltz Ir-Rebbieħ 2015 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
11 Racconto Sinfonico Giubileo D'Argento 2016 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
12 Medley Medley of Maltese Songs 2016 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
13 Talba Ave Maria 2017 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
14 Phantasy Farewell Phantasy 2022 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq

Arranġamenti għal Banda

No Xogħlijiet Arranġamenti għal Banda Sena Baned
01 Antifona Flos Carmeli (Dr. P. Nani) 2001 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
02 Antifona Flos Carmeli (Rev. M. D'Amato) 2002 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
03 Inno O Gloriosa Virginum (Rev. M. D'Amato) 2002 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
04 Conertino For Bb Baritone (Roger Thorne) 2005 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
05 Theme Olympic Spirit ((J. Williams) 2005 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
06 Theme & Fanfare Olympic Fanfare & Theme (J. Williams & L. Arnaud) (with M. Farrugia) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
07 Theme & Variations Gentle Annie 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
08 Medley Scotland Forever 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
09 Folk Tune Highland Cathedral 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
10 Danza Floral Dance 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
11 Kanzunetta Broken Vow (L. Fabian & W. Afanasieff) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
12 Kanzunetta You Raise Me Up (R. Lowland & B. Graham) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
13 Operatic Medley Il Bello Dell'Opera 2009 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
14 Finale Canto Alla Gioia 2009 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
15 Kanzunetta Granada (A. Lara) 2012 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
16 Kanzunetta March With Me ( Vangelis) 2012 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
17 Kanzunetta Do You Hear The People Sing (C. M. Schonberg) 2013 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
18 Kanzunetta Adagio (R. Giazotto) 2013 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
19 Chorus Hallelujah from Messia (G.F. Handel) with Mauro Farrugia 2015 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
20 Medley Medley of Maltese Songs 2016 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
21 Kanzunetta Sway 2016 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
22 Kanzunetta Sound of Silence 2018 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
23 Kanzunetta You're The Voice 2018 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
24 Kanzunetta Think of Me 2019 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
25 Aria Habanera from Carmen 2019 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq

Arranġamenti għall-Għanijiet tal-Milied u l-Kanzunetti

No Xogħlijiet Arranġamenti għall-Għanijiet tal-Milied u l-Kanzunetti Sena Baned
01 Christmas Carol Jingle Bells 1982 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
02 Carol Medley Medley No1 1982 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
03 Carol Medley Medley No2 1982 Għaqda Karmelitana Banda Queen VictoriaIż-Żurrieq
04 Christmas Songs Xmas Songs Medley 1982 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
05 Christmas Songs Christmas March Medley 1982 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
06 Christmas Songs Rudolph The Drummer 1982 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
07 Christmas Song Mary's Boy Child 1986 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
08 Christmas Songs Milied Tfuliti 1991 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
09 Christmas Songs Milied Ta' Kulhadd 1992 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
10 Christmas Songs Boney M Christmas 1994 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
11 Carol Medley Xmas Evergreens 2019 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
12 Carol Medley Christmas Standard Hits 2019 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
13 Band and Choir O Come All Ye Faithful 1999 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
14 Band and Choir The First Nowell 1999 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
15 Band and Choir Good King Wincheslas 1999 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
16 Band and Choir Away In a Manger 1999 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq

Ensemble Arranġamenti

No Xogħlijiet Ensemble Arranġamenti Sena Baned
01 Adeste Fideles (Kor u Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
02 Christmas Carol The First Noel (Kor u Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
03 Christmas Carol Cantique de Noel (Kor u Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
04 Christmas Carol White Christmas (Kor u Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
05 Christmas Carol The Royal Fireworks (Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
06 Minuet La Congiura from Ernani (Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
07 Aria L-Imnarja (Kor u Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
08 Folk Tune Les Miserables (Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
09 Slow March Andante Co Moto (Symphony No5 Beethoven) (Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
10 2nd Movement Salve Regina from Sister Act (Kor u Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
11 Kanzunetta Mozartiana (Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
12 Medley Floral Dance (Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
13 Traditional Conquest of Paradise (Brass) 2006 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
14 Tema Joy to the World & Jingle Bells (Clarinet Quintet =Percussion) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
15 Christmas Medley Gabriel’s Oboe (Clarinet Quintet + Drum Kit) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
16 Tema Ave Maria (Clarinet Quintet+ Baritone) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
17 Muzika Sagra Stars & Stripes Forever (Clarinet Quintet + Percussion) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
18 March O Christmas Tree & Jolly Old Saint Nicholas (Saxaphoe Quintet + Percussion) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
19 Christmas Medley El Choclo (Saxaphone Quintet + Drum Kit) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
20 Kanzunetta Panis Angelicus (Saxaphone Quintet + Tenor) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
21 Muzika Sagra Pink Panther (Saxaphone Quintet + Percussion) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
22 Tema Hark the Herald Angels Sing & Gloria in Excelsis Deo (Brass Quintet) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
23 Christmas Medley Prelude to the Te Deum (Brass Quintet & Percussion) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
24 Prelude The Entertainer (Brass Quintet + Percussion) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
25 Tema Funiculi, Funicula (Brass Quintet + Tenor & Baritone + Percussion) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
26 Kanzunetta O Sole Mio (Tenor + Ensemble) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
27 Kanzunetta Hallelujah (Ensemble) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
28 Hallelujah Cantique De Noel (Tenor & Baritone + Ensemble) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
29 Christma Carol Millennium Prayer (Kor u Ensemble) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
30 Kanzunetta Thais “Meditation” (Spectrum Ensemble) 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
31 Tema A Swing Taste (Spectrum Ensemble) - Glenn Miller 2007 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
32 Medley Silent Night & Away in a Manger (Clarinet Septet) 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
33 Christmas Medley Rondo Alla Turca (Clarinet Septet) 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
34 Rondo Walking In The Air (Soprano & Clarinet Septet) 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
35 Kanzunetta Civil War Songs (Clarinet Septet) 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
36 Medley Joy to the World & Good King Wenceslas (Brass Sextet) 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
37 Christmas Medley A Russian Fantasy (Brass Sextet) 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
38 Medley Think Of Me tkanta (Sopran u Brass Sextet) 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
39 Kanzunetta National Emblem (Brass Sextet) 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
40 March Sway (Ensemble) 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
41 Kanzunetta Medley No1 – Siltiet mill-marċi Balfrendozan, Nina,Fiesta u Wenzinos. 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
42 March Medley Medley No2 – Siltiet minn Come on the Stripes, Giusfrendo u Come on Baldas 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
43 March Medley Medley No3 – Siltiet mill-marċi Asswero, Manweli u Josephine 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
44 March Medley Medley No4 – Siltiet mill-marċi L-Imgħallem,MARIJA N-Naxxarija u Fiesta 2008 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
45 March Medley Cantique de Noel (Ensemble & Tenor and Baritone) 2009 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
46 Christmas Carol I Dreamed a Dream (from Les Miserables) (Ensemble & Singer) 2010 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
47 Kanzunetta Pronto a Ballar (Ensemble) 2011 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
48 Medley Waving Flag (Ensemble & Singers) 2011 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
49 Kanzunetta A Nation’s Pride 2012 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq

Arranġamenti tal-Brass Band

No Tip Arranġamenti tal-Brass Band Sena Baned
01 Kanzunetta Too Much Tequila 1991 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
02 Kanzunetta Patricia 1991 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
03 Kanzunetta Una Domenica Italiana 1991 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
04 Kanzunetta Blue Tango 1991 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
05 Kanzunetta Strangers In The Night 1991 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
06 Kanzunetta Cherry Pink 1991 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
07 Kanzunetta Star Wars 1991 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
08 Tema Queen Taste 1992 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
09 Medley El Cumbanchero 1992 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
10 Kanzunetta La Bamba 1992 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
11 Kanzunetta Tequila 1992 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
12 Kanzunetta 007 Medley 1992 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
13 Medley Birdie's Song 1993 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
14 Kanzunetta Welcome to My World 1993 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
15 Kanzunetta Can't Help Falling In Love With You 1994 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq
16 Kanzunetta Music Strike 1996 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq

Arranġamenti tal-Banda tal-Iskola

No Tip Arranġamenti tal-Banda tal-Iskola Sena Baned
01 Medley Queen Memories 2018 St. Thomas Moore Middle School Iż-Żejtun
02 Medley Famous Films' Selection 2018 St. Thomas Moore Middle School Iż-Żejtun
03 Medley Abba Hits 2018 St. Thomas Moore Middle School Iż-Żejtun
04 Xmas Carol Silent Night 2019 St. Benedict College, Middle School Ħal-Kirkop
05 Xmas Carol Tu Scendi Dalle Stelle 2019 St. Benedict College, Middle School Ħal-Kirkop
06 Xmas Carol Ninġabru Nsara 2019 St. Benedict College, Middle School Ħal-Kirkop
07 Xmas Carol Ninni La Tibkix Iżjed 2019 St. Benedict College, Middle School Ħal-Kirkop
08 Medley 20th Century Evergreens Medley 2019 St. Benedict College, Middle School Ħal-Kirkop
09 Xmas Song Mary's Boychild 2019 St. Benedict College, Middle School Ħal-Kirkop