Għaqda Mużikali San Gabriel

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

Lis-Storja

Għaqda Mużikali San Gabriel - Ħal-Balzan

Għaqda Mużikali San Gabriel

Iċ-Circolo San Gabriele, illum magħruf bħala l-Każin tal-Banda San Gabriel twaqqaf fid-19 ta’ April, 1920. Sa mit-twaqqif tagħha, din is-soċjetà għadha torganizza attivitajiet u tifrex il-kultura fost il-membri tagħha u r-raħal ta’ Ħal Balzan.

Kappillan Fr. Amabile Sisner (1854-1923) tat il-permess biex tiftaħ klabb ġdid nhar it-Tnejn 19 ta' April 1920 u tiddedika din is-soċjetà ġdida lil Angel Gabriel. L-ewwel fond kien fi Triq Santa Marija. Id-dokumentazzjoni turi li s-Sur Albert Pearson kien l-ewwel President ta’ Circolo San Gabriele. Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, is-Sur John Borg serva bħala President. Meta ġiet iffurmata l-Banda fl-1952, is-Sur Alfred Brincat kien il-President u serva bejn l-1953 u l-1974. Mill-1974 sal-1990, is-Sur Gabriel Caruana MQR serva bħala President. Il-President attwali huwa l-bniedem ħabrieki s-Sur Lino Borg.

Fl-1944 l-isem inbidel għal Każin San Gabriel, u mbagħad fl-1952, l-isem sar Każin tal-Banda San Gabriel. Kienu għaddew wieħed u tletin sena mill-fondazzjoni meta tifel żgħir ġie bl-idea li jkollu grupp ta' mużiċisti fil-każin. Dan iż-żgħażugħ enerġetiku minn Ħal Balzan ta’ 22 sena kien Gabriel Caruana, iċ-ċeramista magħruf. Mro. Carmelo Briffa ta’ Birkirkara ġie maħtur bħala l-ewwel Surmast tal-Banda. Imbagħad, Mro. Clemente Sciberras sar it-2 Surmast tal-Banda fl-1972. Mro. Joseph Vella ħa l-inkarigu tal-banda fl-1991 bħala t-3 Surmast tal-Banda.

Din is-Soċjetà operat minn 5 proprjetajiet differenti matul dawn l-aħħar 95 sena. Fl-1957, l-Onor. Is-Segretarju Gabriel Caruana ħadem ħafna flimkien mal-Kumitat sabiex jinxtraw postijiet akbar u aħjar eżattament ħdejn il-Knisja Parrokkjali. Il-kuntratt ġie ffirmat fit-2 ta 'Settembru 1957 quddiem in-Nutar Pubbliku s-Sur J. Micallef Trigona billi dan is-sinjur offra s-servizzi tiegħu mingħajr ħlas.

Matul is-snin ħamsin, il-Każin tal-Banda San Gabriel kien jieħu sehem fl-Attivitajiet Nazzjonali tal-Karnival li saru fil-Belt Valletta. Kien hemm diversi kompetizzjonijiet rebbieħa matul dak il-perjodu. Fl-1952, l-isem ta '"FISH & TIES ... The Latest Invention Catching Fish with Lies minflok Vireg u Linji" jibqa' popolari peress li l-Każin tal-Banda San Gabriel rebaħ l-unuri kollha f'wiċċ l-ilma, żfin u kostumi. Aktar tard fis-sebgħinijiet u t-tmeninijiet, il-każin tal-banda ħa sehem ukoll fl-Attivitajiet nazzjonali tal-Karnival.

L-ewwel għan tagħna huwa l-manutenzjoni tal-Banda San Gabriel. Għandna madwar 12-il student, mill-età ta '7 sa 16-il sena li qed jitgħallmu strumenti mużikali. Il-Bandsmaster Mro. Joseph Vella jgħallem l-istrumenti tal-injam waqt li l-Assistent tiegħu Mro. Tony Carbonaro jgħallem il-Brass. Il-lezzjonijiet isiru kull nhar ta’ Ħamis u nhar ta’ Ġimgħa għall-prattika waqt li l-Ħadd filgħodu għat-Teorija. Dawn il-lezzjonijiet huma kollha bla ħlas.

Il-Każin tal-Banda San Gabriel għandu skeda impenjattiva matul is-sena. Isiru attivitajiet bħal avvenimenti kulturali, mużikali u soċjali. L-avvenimenti ewlenin huma ċelebrazzjoni tal-festa tal-Madonna tal-Lunzjata fit-tieni Ħadd ta’ Lulju. Matul dik il-ġimgħa ser isir il-Programm Mużikali Annwali mill-Banda San Gabriel. Dan huwa meqjus bħala programm mużikali ta' profil għoli peress li se jattendu aktar minn 600 persuna. Wirja ta’ logħob tan-nar sinkronizzata mal-mużika se ssir matul dan il-Kunċert Annwali Mużikal

Il-Każin tal-Banda San Gabriel għandu d-dekorazzjonijiet tal-parti ta’ fuq tar-raħal u l-faċċata tal-Knisja Parrokkjali ddedikata lill-Madonna tal-Lunzjata. Bnadar, bandalori, dwal, statwi ta ’profeti u statwa unika tal-patrun tal-Każin tal-Banda Angel Gabriel jiffurmaw ambjent ta’ festa u entużjażmu kbir.

Avveniment ieħor tant mistenni huwa l-Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa. Wirja unika mħejjija mill-membri tal-voluntiera tagħna. L-aħħar ikla ta’ daqs naturali, il-kostumi Rumani, il-presepju tal-passjoni, statwi tal-Ġimgħa l-Kbira u l-istatwa ta’ daqs naturali tal-Mulej Rxoxt huma l-punti ewlenin tal-wirja.

Biż-żieda ta' attivitajiet kulturali, mużikali u soċjali, il-bini tal-Każin tal-Banda San Gabriel kien iffullat wisq. Fil-fatt, ġie deċiż li se tinbena sala ġdida biex tkun adattata għal attivitajiet bħal dawn. Issa din is-sala hija mibnija u l-attivitajiet isiru regolarment.

Żgur Każin tal-Banda li jaħdem ħafna, u kollox isir minn voluntiera. L-attivitajiet li jsiru fil-Każin tal-Banda San Gabriel huma kbar. Għalkemm aħna lkoll voluntiera, nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex nibqgħu naħdmu biex inxerrdu tradizzjonijiet, avvenimenti kulturali, mużikali u soċjali. L-istorja tagħna tagħmilna kburin hekk kif l-antenati tagħna ħadmu ħafna, allura għandu jkun hemm eżempju tajjeb għalina biex nibqgħu naħdmu iktar.

Organisation

Surmastrijiet

No Band Master From Until
01 Carmelo Briffa 1952 1972
02 Clemente Sciberras 1972 1990
03 Joseph Vella 1990

Presidenti

No Presidents From Until
01 Albert Pearson 1920
02 Emanuele Galea 1921
03 Carmelo Buhagiar 1922
04 Emanuele Galea 1923
05 Carmelo Buhagiar 1924 1925
06 Luqa Agius 1926
07 Salvu Attard 1927
08 Joseph Sammut 1928 1929
09 Ġianni Borg 1930 1931
10 Pawlu Agius 1931
11 Joseph Muscat 1932
12 Valent Muscat 1933
13 Ġianni Borg 1933 1945
14 Anthony Stivala 1946
15 Ġianni Borg 1947 1953
16 Alfred Brincat 1953 1974
17 Gabriel Caruana 1974 1990
18 Guido Borg 1990 1997
19 Lino Borg 1997

Secretarji

Treżoriera

Band Commissions

Band Activities Overseas

Historical Events in which the Band participated

Song Festivals, Events or Drama Activies

Annual Concerts

Annual Musical Activities

Recorded releases (LPs, Cassettes and CDs)

Cassettes

No Name of Cassettes - Festives Marches Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijużi (1984) - Għaqda Mużikali San Gabriel 1984 *
02 Festive Marches - Marċi Brijużi (1986) - Għaqda Mużikali San Gabriel 1986 *
03 Festive Marches - Marċi Brijużi (1990) - Għaqda Mużikali San Gabriel 1990 *
04 Festive Marches - Marċi Brijużi 75 Anniversay - (1995) - Għaqda Mużikali San Gabriel 1995 *
05 Festive Marches - Marċi Brijuzi - St Gabriel Band - Għaqda Mużikali San Gabriel (1998) 1998 *
06 Festive Marches - Marċi Brijużi (2004) - Għaqda Mużikali San Gabriel 2004 *

Cd's

No Name of Cd's - Festive Marches Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijużi (2000) - Għaqda Mużikali San Gabriel 2000 *
02 Festive Marches - Marċi Brijużi - 50th. Anniversary 1952 - 2002 (2001) - Għaqda Mużikali San Gabriel 2002 *
03 Festive Marches - Marċi Brijużi - Il-Glorja tal-Imgħoddi, Garanzija għall-Ġejjien - 90 Sena Marċi (2010) - Għaqda Mużikali San Gabriel 2010 *

NB:- Cassette (2004) was published as Cd also.


No Name of Cd's - Furneral Marches Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Funeral Marches - Marċi Funebri (2006) - Ta' Ħajtu Għalina - (2006) Għaqda Mużikali San Gabriel 2006 *

Programmes and Publications

Memorials

External links