Għaqda Mużikali Marija Annunzjata Ħal Tarxien A.D. 1862

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

L-Storja tal-Għaqda Mużikali Marija Annunzjata Ħal Tarxien A.D. 1862

Għaqda Mużikali Maria Annunzjata
Banda Annunzjata Sena 1963

Il-Każin tal-Banda Annunzjata f'Ħal Tarxien magħruf bħala Għaqda Mużikali Marija Annunzjata' huwa l-uniku każin tal-banda mwaqqaf fir-raħal ta' Ħal Tarxien f'Malta. L-oriġini tiegħu huma ntraċċati lura għal nofs is-seklu 19. Fl-1862, Odilone Caruana, personalità magħrufa minn Ħaż-Żabbar, residenti fir-raħal, ġabar xi żgħażagħ biex iwaqqaf każin tal-banda f’Ħal Tarxien.

Il-banda kienet oriġinarjament magħrufa bħala Banda del Tarxien. Aktar tard, il-banda bidlet isimha għal San Ġiovanni peress li Ħal Tarxien kien magħruf bħala ir-raħal ta' San Ġwann (ir-raħal ta' San Ġwann), sakemm fl-1885 sar magħruf bħala. Banda San Giuseppe, wara t-twaqqif ta' kappella ddedikata lil San Ġużepp fil-periferija tar-raħal. L-ewwel bini tiegħu kien jinsab fi Strada Sant’ Anna u wara l-klabb ġie trasferit għal 54, Strada Reale.

Banda Annunzjata ta’ Ħal-Tarxien

Fl-1904 il-każin tal-banda sar magħruf bħala Circolo Filarmonica Annunzjata u fl-1912 akkwista fond ikbar ġdid fi Strada Raħal Ġdid, l-istess fond li għadu jintuża sal-lum. Il-każin tal-banda żamm ismu Taljan sakemm inbidel statutorju għal Għaqda Mużikali Marija Annunzjata fl-1986.

L-ewwel direttur tal-banda tal-każin kien Mro Giuseppe Portelli sal-1890. Warajh kien is-Surmast Napoleon Caruana Dingli u diversi surmasti famużi oħra fosthom Mro Lorenzo Gonzi u Mro Vincenzo Ciappara .

Wara dawn is-snin kollha ta' eżistenza, il-Każin tal-Banda Annunkazzjoni għadu l-uniku każin tal-banda mwaqqaf Ħal Tarxien. Joffri lezzjonijiet mużikali b’xejn għal dawk il-persuni kollha li jixtiequ jitgħallmu l-mużika u tagħti l-opportunità li wara jiffurmaw parti mill-banda.

Il-fond il-ġdid tal-każin tal-banda li qed jinbena se joffri post għan-nies kollha u ideali għal laqgħat tal-familja u ħbieb is-sena kollha speċjalment f’Mejju meta r-raħal ta’ Ħal Tarxien jiċċelebra l-Festa tal-Lunzjata.

L-Arma tal-Każin

L-Arma tal-Każin, iddisinjat minn Chev. Rafel Bonnici Calì, huwa simili ħafna għall-arma tal-Parroċċa, li hija magħmula minn żewġ partijiet ewlenin. Il-parti ta' fuq għandha l-ittra M li tirrappreżenta l-Verġni Mqaddsa, filwaqt li l-parti t'isfel għandha żewġ strixxi blu wieqfa, fuq sfond abjad. Minbarra dan il-logo tal-każin juri l-‘lyra’ (arpa) mużikali, li titpoġġa bejn l-istrixxi blu fil-parti t’isfel.

Organizzazzjoni

Sa mit-twaqqif tiegħu l-każin tal-banda ta' Ħal Tarxien kellu 33 President li, flimkien mal-membri tal-każin u l-bandisti tiegħu, stinkaw ħafna biex jippromwovu l-kultura mużikali fost in-nies tal-lokal ta' Ħal Tarxien. Il-każin dejjem kellu numru sostanzjali ta' bandisti studenti li aktar tard saru membri tal-banda tal-każin.

Kumitat Ewlieni

Il-klabb huwa mmexxi minn kumitat eżekuttiv magħmul minn 13-il membru u mmexxi mill-President tal-kumitat. L-uffiċjali kollha li jservu f’dan il-kumitat jiġu eletti kull sentejn waqt Laqgħa Ġenerali Annwali. Il-president attwali huwa s-Sur Victor Seguna u ilu fil-kariga sa mill-2007. Id-direttur tal-banda attwali huwa Mro. Hermann Farrugia Frantz u ilu fil-kariga mill-2011.

Sezzjoni Żgħażagħ

Youth Section Coath of Arm

Il-kumitat eżekuttiv huwa appoġġjat mis-sezzjoni taż-żgħażagħ tal-każin imwaqqfa fl-1993 Sezzjoni Żgħażagħ u Partitarji fit-tmexxija tal-każin u l-organizzazzjoni tad-diversi attivitajiet li jsiru mill-każin matul is-sena.

L-Imrweħa li tintuża waqt il-marċi
Il-Briju fil-marċi waqt il-Marċ tal-Anġlu

Kummissjoni Banda

Il-kumitat eżekuttiv huwa appoġġjat mill-kummissjoni banda li tieħu ħsieb il-bandisti kollha tal-Banda Annunzjata. Huwa responsabbli mill-impenji kollha tal-banda, speċjalment matul il-ġimgħa tal-festa. Il-kummissjoni tal-banda tieħu ħsieb ukoll il-programm mużikali annwali li jsir nhar l-Erbgħa tal-ġimgħa tal-festa.

Kumitat Planċier

Fl-1994, grupp ta' attivisti tal-każin tal-banda ffurmaw il-Kumitat Planċier li wara 7 snin ta' xogħol iebes u sagrifiċċji inawgura waħda mill-akbar u l-aktar banedstand (planċier) f'Malta.

Years passed by, however for most local Maltese activists, it is still considered to be one of the best Planċier ever.

Inawgurażżjoni Planċier 2001
Il-Planċier Armat
Il-Planċier Armat

Kostruzzjoni ta' Fond ġdid

Fl-2011, dan il-każin tal-banda beda wieħed mill-akbar proġett li qatt għamel. It-twaqqigħ tal-fond attwali u l-bini ta’ każin ġdid tal-banda. Il-faċilitajiet il-ġodda li qed jinbnew u li jinsabu fi stadju avvanzat, jinkludu kantina kbira, daħla prinċipali li taraġ li jwassal għat-tieni sular, bar-area kbira, tliet swali kbar u faċċata ġdida li tikkumplimenta ż-żona ta’ konservazzjoni urbana tal-qadima. raħal Ħal Tarxien.

Bħalissa qed isir il-bini tad-daħla prinċipali filwaqt li qed isiru l-aħħar preparamenti għall-bini tal-faċċata ewlenija.

Ċelebrazzjonijiet tal-150 sena Anniversarju

Fl-2012, il-Każin tal-Banda Annunzjata ta’ Ħal Tarxien fakkar il-150 sena anniversarju. Logo ġdid Futur lil Wirtna iddisinjat mill-mibki Renzo Gauci ġie inawgurat f'Jannar 2012 wara quddiesa li saret fil-parroċċa ta' Ħal Tarxien u marċ mill-banda madwar Ħal Tarxien għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ftuħ ta' dan l-anniversarju importanti.

Għall-okkażjoni tal-150 anniversarju l-Każin tal-Banda Lunzjata ħareġ żewġ recordings: Marċi Funebri Lachrimae Christi u Marċi Festi Futur lil Wirtna.

F'April 2012, biex tfakkar il-150 anniversarju l-Banda Annunzjata ppreżentat kunċert ta' mużika qaddisa bl-isem A Maria Santissima Annunziata li sar fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Tarxien.

Il-5 ta’ Mejju 2012, rat lill-banda tipparteċipa fiċ-ċerimonja uffiċjali fejn tpoġġiet l-ewwel ġebla tal-fond il-ġdid tal-każin tal-banda mill-President ta’ Malta Dr.George Abela.

F'Settembru 2012 sar kunċert Mużika 150 fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Valletta biex jitfakkar il-150 anniversarju ta' dan il-każin tal-banda.

Kunċert Mużikali f'okkażżjoni tal-150 sena
Kunċert Mużikali f'okkażżjoni tal-150 sena
Il-logo tal-150 anniversarju magħmul minn Renzo Gauci

Organisation

Surmastrijiet

No Surmastrijiet Minn Sa
01 Ġuseppe Portelli 1870 1890
02 Napuljun Caruana Dingli 1890 1905
03 Salvatore Galea Abela 1905 1906
04 Ignazio Catania 1906 1908
05 Ġiuseppe Camenzuli 1908 1909
06 Lorenzo Gonzi 1909 1924
07 Vincenzo Ciappara 1924 1931
08 Lorenzo Gonzi 1931 1934
09 Antonio Zammit 1934 1938
10 Ġiuseppe Buttigieg 1938 1944
11 Ġiuseppe Magri 1944 1945
12 Ġiuseppe Buttigieg 1945 1972
13 Salvino Fabri 1972 1974
14 Paolo Buttigieg 1974 1978
15 John J. Pace 1978 1983
16 Ġiuseppe Buttigieg 1983 1984
17 Paolo Buttigieg 1984 1991
18 Saviour Portelli 1991 1993
19 Dominic Darmanin 1993 1997
20 Victor Vella 1997 2011
21 Hermann Farrugia Frantz 2011

Presidenti

No Presidenti Minn Sa
01 Odilone Caruana 1862 1890
02 Giuseppe Spiteri 1890 1994
03 Marquis George Crispo-Barbaro 1894 1896
04 Sigismondo Savona 1896 1906
05 Gaetano Lanzon 1906 1909
06 Ġiovanni Faure 1909
07 Carmelo Mamo 1909 1924
08 Carmelo Sant 1924
09 Carmelo Farrugia 1924 1926
10 Ġiovanni Micallef Goggi 1926
11 Dr. Paul Schembri M.D 1926 1927
12 Lorenzo Ebejer 1927 1929
13 Thomas Berry 1929 1936
14 Marquis George Crispo-Barbaro 1930 1934
15 Lucrezio Bonavia 1934
16 Giuseppe Adolfo Ruggier 1934 1936
17 Giuseppe Maria Ruggier 1936 1937
18 Chev. Raffaele Bonnici Calġ 1937 1946
19 William Tagliaferro 1946 1950
20 Annunziato Zammit 1950 1959
21 Salvatore Camilleri 1959 1967
22 John Cassar 1967 1968
23 Salvatore Camilleri 1968 1969
24 Dr. Joseph Cassar LL.D. M.P. 1969 1970
25 Joseph M.Cachia 1970 1987
26 Salvatore Farrugia 1987 1991
27 Joseph L. Vella 1991 1992
28 Vincent Battistino 1992 1996
29 Felix Gauci 1996 1998
30 Carmel Mercieca 1998 2000
31 Anthony Piscopo 2000 2000
32 Victor Seguna 2007

Segretarji

No Segretarji Minn Sa
01 Anton Briffa 2022

Teżoriera

No Teżoriera Minn Sa
01 Edwin Mercieca 2022

Band Commissions

Band Activities Overseas

Historical Events in which the Band participated

Song Festivals, Events or Drama Activies

Annual Concerts

Annual Musical Activities

Recorded releases (LPs, Cassettes and CDs)

Cassettes

No Name of Cassettes - Festive Marches Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Għaqda Mużikali Maria Annunziata (1990) 1990 *
02 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Għaqda Mużikali Maria Annunziata (1992) 1992 *
03 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Għaqda Mużikali Maria Annunziata (1994) 1994 *
04 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Għaqda Mużikali Maria Annunziata (1998 - 1999) 1998-1999 *
05 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Għaqda Mużikali Maria Annunziata (2000) 2000 *
06 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Festa 2001 - Għaqda Mużikali Maria Annunziata (2001) 2001 *

Cd's

No Name of Cd's - Festive Marches Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Festa 2005 - Mill-Għaqda Mużikali Maria Annuzjata (Tarxien) (2005) (Vol. 01) 2005 *
02 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Futur lil Wirtna fl-okkażjoni tal-150 Anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda Mużikali Maria Annuzjata (Tarxien) (2012) (Vol. 02) 2012 *
03 160 Sena - 1862-2022 Ġrajjietna 'l Quddiem 2022 *
No Name of Cd's - Funeral Marches Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Funeral Marches - Marċi Funebri - Mill-Għaqda Mużikali Maria Annuzjata (Tarxien) (1995) (Vol. 01) 1995 *
02 Funeral Marches - Marċi Funebri - Lachrimae Christi f'okkażjoni tal-150 sena mit-twaqqif ta' l-Għaqda Mużikali Maria Annuzjata (Tarxien) (2012) (Vol. 02) 2012 *

Programmes and Publications

Memorials

External links