Anici Band and Social Club

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

Għaqda Soċjo-Mużikali Anici A.D.1988

Storja

Storja Qasira tas-Soċjetà Mużikali “Aniċi” f’Ħal-Qormi

Minn dejjem kien mixtieq mill-biċċa l-kbira tar-residenti ta’ Ħal-Qormi li l-Parroċċa ta’ San Ġorġ tkun mgħammra b’soċjetà mużikali u l-Banda tagħha bl-intenzjoni l-ewwelnett li ttejjeb il-festa ta ’San Ġorġ speċjalment fiż-żona magħrufa bħala ‘Tal-Vitorja’ b’ tali mod. li l-popolazzjoni tkun tista 'tgawdi din il-festa bis-sħiħ, u t-tieni tkompli tiffavorixxi l-arti mużikali.

Kien f’Settembru 1987 meta erba ’persuni, jiġifieri Dr. Antoine Agius, Chev. John Mary Spiteri, is-Sur Carmelo Spiteri u s-Sur Salvu Debono, iddeċidew flimkien li jwasslu din il-ħolma għat-twettiq tagħha.

L-ewwel ħaġa li ħasbu fiha kienet li jistabbilixxu l-pożizzjoni tal-Klabb. Allura, il-ftehim ġie providenzjalment iffinalizzat mal-klabb tad-dilettanti Qormi Rockers Football Club, li bħalissa kellu l-post tagħhom magħluq, u li inċidentalment kien jinsab fl-inħawi ta’ fuq tal-Parroċċa. Qormi Rockers Football Club aderixxa għall-proposti tal-erba’ protagonisti.

It-tranżazzjonijiet segwew wara, u għalhekk il-fundaturi bdew mill-ewwel jirrealizzaw il-ħolma tagħhom. Bħala Direttur mużikali għażlu lil Mro. Frank Galea; aktar huma għażlu innu, ensign u arma. Huma ddeċidew ukoll fuq l-isem tal-Klabb. ‘Aniċi’ kienet il-kelma! Ġie magħżul apposta biex jiżvela r-relazzjonijiet qawwija tagħhom mal-Patrun, peress li kien il-kunjom tal-familja ta’ San Ġorġ. Il-pass li jmiss fl-organizzazzjoni ta’ din is-Soċjetà kien it-twaqqif ta’ sħubija u allura seta’ jiġi ffurmat l-ewwel kumitat amministrattiv.

Imbagħad ġiet l-ewwel stedina għas-sehem tal-Banda mill-Kumitat Festi Nazzjonali għall-Ħadd 13 ta’ Diċembru 1987, meta l-Banda għamlet marċ mat-toroq ewlenin tal-Belt Valletta f’ Jum ir-Repubblika. L-istess kumitat stieden lill-Banda biex tieħu sehem fil-Karnival fi Frar 1988, meta żaret mill-Belt Valletta liebsa kostum tal-karnival akkumpanjata minn karru li eventwalment rebaħ it-tielet prezz.

Issa, wasal iż-żmien għall-ftuħ uffiċjali tal-post, u dan seħħ fil-festa liturġika ta ’San Ġorġ, is-Sibt 23 ta’ April 1988. F’din l-okkażjoni speċjali, il-Banda defilet għall-ewwel darba f’Ħal-Qormi b’marċ li jgħammex. qabel il-ftuħ uffiċjali li sar mill-HE id-Deputat President tar-Repubblika ta’Malta s-Sur Pawlu Xuereb. Inċidentalment, dan il-marċ għadu attrazzjoni ta’ kull sena.

Il-Każin tal-Banda Aniċi beda jieħu sehem fil-Festa ta ’San Ġorġ fl-1988 u jippersisti b’obbligu f’din il-parteċipazzjoni sal-lum. Il-Festa ta ’San Ġorġ tiġi ċċelebrata fl-aħħar Ħadd ta’ Lulju.

Iżda sfortunatament il-post ma tqiesx xieraq biex jikkonforma mal-bżonnijiet tas-soltu tal-Banda. Għal din ir-raġuni bdiet titwaqqa' fl-1 ta' Awwissu 1988. Wara, inbniet l-ewwel fażi tagħha u tlestiet fl-1991, eżatt fl-10 anniversarju tas-Soċjetà. Imbagħad ġie inawgurat b’mod ċerimonjuż mis-Sindku ta’ dak iż-żmien is-Sur Clyde Puli.

Għal din l-okkażjoni, is-Soċjetà inawgurat statwa ġdida ta ’San Ġorġ fil-bitħa tal-Każin flimkien ma’ ensign uffiċjali ġdid għall-arblu tal-Każin li mbagħad ġie installat fl-1993.

Il-Banda bdiet tieħu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira mill-1989, u fil-purċissjoni tal-Għid filgħodu mill-1994. Barra minn hekk, ħadet sehem fil-purċissjoni ta ’Corpus Christi, esegwiet biċċiet mużikali kemm f’Ħal-Qormi kif ukoll barra minnha, kienet tinkludi l-Università ta’ Malta; f'Settembru 1988 żar il-Libja u daqq hemm għall-okkażjoni tal-Jum Nazzjonali Libjan; barra minn hekk, fl-1996 żar il-Kanada u l-USA. Għadha tiddefendi f'diversi bliet u rħula ta' Malta u Għawdex. Dan il-attivitajiet għadhom għaddejin.

Il-Banda tipprovdi wkoll diversi servizz f'okkażjonijiet speċjali

 • Fis-56 Kungress tas-Soċjetà tal-Isem Imqaddes li ġie organizzat f’ Ħal-Qormi fl-1989, meta kienet l-unika Banda li ħadet sehem,

imbagħad fl-okkażjoni tal-investitura solenni ta’ żewġ Arċipriet u saċerdoti oħra fil-Parroċċa.

 • Fl-inawgurazzjoni tas-sandli tad-deheb fuq l-istatwa titulari ta' San Ġorġ, kif ukoll fit-tnedija tas-Saħħa u ċ-Ċentri Parrokkjali f' Ħal-Qormi fl-1992.

Mill-25 ta’ Mejju 1991, hemm bdew iċ-ċelebrazzjonijiet ta’ ‘Jum Ħal-Qormi’, f’liema okkażjoni l-Banda Anici ħadet sehem flimkien mal-Każini l-oħra tal-Banda lokali.

Din hija ċelebrazzjoni ta’ kull sena. Il-Banda Anici pparteċipat ukoll fl-okkażjonijiet li ġejjin:

 • Fil-Milied mill-1994.
 • Fl-1996 għal Ħal-Qormi Day Centre.
 • Fl-1999 fl-okkażjoni tal-intronizzazzjoni bħala Isqof ta’ Mons. Annetto Depasquale.
 • Fl-2003 waqt Akkademja fil-Knisja Parrokkjali fl-okkażjoni tas-17-il Ċentinarju mill-Martirju ta’ San Ġorġ, u mill-2004 fiċ-ċelebrazzjonijiet lokali tal-Karnival li għadha qed tipparteċipa fihom.

Ħadet sehem f'din l-istess sena waqt l-inawgurazzjoni tal-monument f' ġieħ San Ġorġ fil-Pjazza bejn Triq is-Sagħtar u Triq il-Ħelsien. Ipparteċipat ukoll il-Banda Anici.

 • F’diversi oġġezzjonijiet, u l-ewwel wieħed li ġie organizzat mis-Soċjetà tagħna kien fl-1991 fuq il-mewta diqa tas-Sur Carmelo Spiteri li kien wieħed mill-membri fundaturi, l-ewwel strumentalista tagħna u l-ewwel Segretarju tas-Soċjetà Anici.
 • Ipparteċipa wkoll fil-funeral tal-ex-Arċipriet Mons. Gerald Frendo fl-1994, u l-istess fl-2002 fil—funeral tas-Sur Salvo Debono, ko-fundatur-membru ieħor u fl-2006 fil-funeral tas-Sur Sebastian Baldacchino tal-kamra tan-nar St George’s Fireworks.
 • Fiċ-ċentru tas-Soċjetà Anici hemm diversi sezzjonijiet li għadhom jiffunzjonaw, bħal pereżempju s-Sezzjoni Żgħażagħ imsejħa Stillieri mwaqqfa fil-bidu tal-1988, in-Nisa Attivisti u Sports. Oħrajn li ma baqgħux jeżistu huma: is-sottokumitat għall-Attivitajiet Filantropiċi u l-kumpanija tad-drama Lydda.
 • Is-Soċjetà Filarmonika tagħna hija pprovduta bi swali mżejna b’mod differenti; fl-1999 kien imkabbar biex ikun jista' jservi b'mod aktar pjaċevoli. Wieħed ma jistax jinsa l-aħħar żieda kulturali: l-arkivji mużikali apprezzati ħafna, inawgurati fl-2008 bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-20 anniversarju tas-Soċjetà mużikali Amici.
 • Kif diġà ssemma, wieħed mill-għanijiet primarji tas-Soċjetà tagħna huwa li ntejbu l-kultura mużikali. Dan dejjem għamel u għadu jwettaq billi pprova jispira u jinkoraġġixxi mużiċisti ġodda, grazzi l-ewwelnett lil Mro. Galea li mexxa l-Banda mill-1988 sal-1998, lil Mro. Andrew Calleja li mexxa mill-1998 sal-2005, u fl-aħħar lis-surmast preżenti, Mro. Joseph Vella li jikkontrolla l-bastun mill-2005.
 • Dr. Antoine Agius kien l-ewwel President tas-Soċjetà u għadu. Iż-żewġ gradi l-oħra maħluqa mill-fondazzjoni stess għadhom okkupati mill-istess persuni, jiġifieri Chev. John Mary Spiteri bħala Direttur Ġenerali u Chev. George Portelli bħala Teżorier.
 • Is-Soċjetà Filarmonika Anici tiftaħar b ’diversi xogħlijiet mużikali fir-repertorju tagħha, minn marċi brillanti għal funerarji, minn valzi għal innijiet sagri, kanzunetti tal-Milied, u mużika klassika ta’ stili diversi.
 • Is-Soċjetà tagħna għadha attiva u torganizza attivitajiet soċjali varjati speċjalment bl-għan li tiġbor il-fondi meħtieġa biex tkompli taħdem.
 • Prinċipalment tirsisti biex tikkontribwixxi għat-tisħiħ, b’mod partikolari ta’ Ħal-Qormi u b’mod ġenerali ta’ l-attivitajiet kulturali ta’ Malta.
 • Bi pjaċir ninfurmaw li fl-2013 is-Soċjetà tagħna se tagħti burdata festiva biex tfakkar l-ewwel kwart ta’ seklu mit-twaqqif tagħha Fid-29 ta' Ġunju The George Cross u Ikona Russa ta' San Ġorġ ġew esibiti fil-bini tal-Każin.
 • Fis-7 ta’ Ottubru Fil-Katidral ta’ San Ġorġ f’ Modica, Sqallija ġie ffirmat ftehim biex il-Banda Anici tipparteċipa fil-festa ta’ San Ġorġ fis-27 ta’ April 2014.
 • Fis-16 ta’ Novembru Wara marċ tal-Massed Band flimkien mal-Banda Spinola fi Triq ir-Repubblika l-mużiċisti u l-membri tal-kumitat għamlu sejħa ta’ kortesija lill-President Dr. George Abela fil-Palazz.
 • Fid-29 ta’ Novembru Is-Soċjetà xtrat qabar fiċ-ċimiterju ta’ Ħal Qormi għall-interenment tal-mejjet tas-Soċjetà.

2014

 • Fis-27 t'April, il-Banda Anici ħadet sehem w ipparteċipat fil-festa ta' San Ġorġ li jsir f'Ragusa f'Sqallija

2015

 • Fl-4 ta' Jannar L-Eċċellenza tagħha Il-President ta' Malta Marie Louise Coleiro Preca ħallset sejħa fil-bini tal-każin u hija ffirmat il-Ktieb tal-Viżitaturi.
 • Fil-25 ta' Marzu saret Passjoni Paegent,L-Imsallab fi Triqatna fit-toroq fil-viċinanzi tal-Każin b'kast ta' 150 persuna.
 • Fil-15 ta’ Mejju fil-okkażjoni tal-200 sena mit-twelid ta’ San Ġwann Bosco il-Banda Anici ħadet sehem f’marċ tal-Banda Massed flimkien ma’ Pinto Band Club mill-Parroċċa ta’ San Sebastjan fil-viċinanza tal-Knisja ta’ San Sebastjan. Il-Banda Anici kienet l-unika Banda li rrappreżentat il-Parroċċa ta' San Ġorġ.
 • Fit-13 ta' Ġunju Vetrina ġdida ġiet inawgurata għal trofej u artifatti oħra.
 • Fl-20 ta’ Ġunju flimkien mal-Banda San Ġorġ Martri il-Banda Anici ħadet sehem f’ Massed Band marchon fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tar-restawr tan-niċċa ta’ San Ġorġ.
 • Fil-21 ta' Ġunju r-relikwija ta' San Ġorġ inġiebet fil-bini tal-każin.

2017

 • Fl-1 ta’ Awwissu l-Banda Anici ħadet sehem fl-okkażjoni tal-investitura tal-Arċipriet il-ġdid Rev. Mario Mangion.
 • Fit-23 ta’ Ġunju Il-Vigarju Appostoliku Mons.Frans Abdilla kien il-mistieden ewlieni għall-Programm Strumentali u Vokali jumejn qabel il-festa titulari ta’ San Ġorġ.

2018

 • Fl-20 ta’ Jannar il-Banda Anici kienet waħda mill-Baned li pparteċipaw fl-inawgurazzjoni tal-festi tal-Belt Valletta 18.
 • Fit-23 ta’ Jannar Ġie ffirmat ftehim biex il-Banda tipparteċipa fil-festa ta’ San Ġorġ f’Castelmola, Sqallija fit-23 ta ’April 2018.
 • Fis-26 ta’ Ġunju ġiet inawgurata l-ewwel fażi ta’ Stadju tal-Banda ġdid u fl-istess data ġiet żvelata statwa ġdida ta’ San Ġorġ li tiddeletti mad-dragun, kapulavur tal-Artist Adonai Camilleri Cauchi.

Organisation

No Surmastrijiet Minn Sa
01 Frank Galea T.C., D.E.A.M., F.L.C.M. 1987 1998
02 Andrew Calleja A. Mus. V.C.M., K.T.L 1998 2005
03 Joseph Vella A.Mus L.C.M, A Mus L.S.M, L Mus L.C.M, F.V.C.M. 2005
No President Minn Sa
01 Not. Profs. Dr. Antoine Agius L.L.D., Ph.D 1988 2010
02 Kenneth Frendo 2010 2012
03 Dr. Claudia Muscat B.A,. Dip. Not.Pub. 2012
No Segretarji Minn Sa
01 Carmelo Spiteri 1988 1991
02 George Frendo 1991 1993
03 Nicky Mangion 1993 1996
04 Joseph Bugeja 1998 2001
05 Joesph Grech 2001 2003
06 George Decelis 2003 2006
07 Savior Mifsud 2006 2009
08 George Farrugia 2009 2013
09 Pawlu Bugeja 2013 2018
10 Carmel Polidano 2018 2022
11 Michela Baldacchino 2023
No Treżoriera Minn Sa
01 George Portelli 1988 2019
02 Victor Ciangura 2019 2022
03 Redeemer Zammit 2022
No Name of Commission Established Commissions
01 Kumitat Amminstrattiv 1988 Yes
02 Kummissjoni Banda 1994 Section
03 Seżżjoni Żgħażagħ 1988 Section
04 Seżżjoni Nisa 1992 Section
05 Seżżjoni Sports 1988 Commission
No Post Data / Sena Okkazjoni
01 Jum Nazzjonali Libjan f'Libja 1988 Jum Nazzjonali
02 Kanada u Detroit USA 1996 Festa San Ġorġ
03 Ragusa Sqallija 2013 Festa San Ġorġ
04 Modica Sqallija 2014 Festa San Ġorġ
05 Castelmola Sqallja 2018 Festa San Ġorġ

Historical events in which the band participated

Song Festivals, Events and/or Drama Activities

Annual Concerts

Annual Musical Activities

Recorded releases (LPs, Cassettes and CDs)

Cassettes

No Name of Cassettes Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.1) 1988 *
02 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.2) 1990 *
03 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.3) 1992 *
04 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.4) 1994 *
05 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.5) 1996 *
06 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.6) 1998 *
07 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.7) 2000 *
08 Festive Marches - Marċi Brijużi - 275 Sena Fostna Festa San Ġorġ Megalomarti (Cd.8) 2016 *
No Name of Cassettes Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Funeral Marches - Marċi Funebri - Banda Anici (Vol.1) 1988 *
02 Funeral Marches - Marċi Funebri - Banda Anici (Vol.2) 1990 *
03 Funeral Marches - Marċi Funebri - Banda Anici (Vol.3) 1992 *
04 Funeral Marches - Marċi Funebri - Banda Anici (Vol.4) 1994 *
05 Funeral Marches - Marċi Funebri - Banda Anici (Vol.5) 1995 *

Cd's

The same Festive Marches issue on cassettes, during the years was issure on cd's:-

 • (2000), (2002), (2004), (2006), (2008), (2010), (2012), (2016)
No Name of Cd's Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.1) 1988 *
02 Festive Marches - Marċi Brijużi - "Lejn iċ-Ċentinarju ta' l-2003" (Vol.2) 2002 *
03 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.3) 2004 *
04 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.4) 2006 *
05 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.5) 2008 *
06 Festive Marches - Marċi Brijużi - Lejl Kwart ta' Seklu - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.6) 2010 *
07 Festive Marches - Marċi Brijużi - B'Impenn u Dedikażżjoni 25 sena 1988-2013 (Vol.7) 2013 *
08 Festive Marches - Marċi Brijużi - 275 Sena Fostna - Festa San Ġorġ Megalomarti (Vol.8) 2016 *
09 Festive Marches - Marċi Brijużi - ll-Kolleġġjata Ġorġjana Marċi Brijużi 2020 - Mill-Banda Għaqda Soċjo - Mużikali Aniċi - Ħal-Qormi (2020) (Vol.9) 2020 *
No Name of Cd's Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Funeral Marches - Marċi Funebri - Banda Anici (Vol.No.1) 2001 *
02 Funeral Marches - Marċi Funebri - Banda Anici (Vol.No.2) 2002 *
03 Funeral Marches - Marċi Funebri -Banda Anici (Vol.No.3) 2003 *
04 Funeral Marches - Marċi Funebri -Banda Anici (Vol.No.4) 2005 *
05 Funeral Marches - Marċi Funebri -Banda Anici (Vol.No.5) 2009 *
06 Funeral Marches - Marċi Funebri -Banda Anici (Vol.No.6) 2012 *
07 Funeral Marches - Marċi Funebri - Banda Anici (Vol.No.7) 2015 *
08 Funeral Marches - Marċi Funebri - Consummatum Est - kollox mitmum - Banda Anici (Vol.No.8) 2017 *
09 Funeral Marches - Marċi Funebri - Tristezza - Banda Anici (Vol.No.9) 2019 *
No Name of Cd's Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Waltzes - Valzi tal-Għid il-Kbir - Banda Anici (1994) 1994 *
02 Waltzes - Valzi tal-Għid il-Kbir - Banda Anici (2009) 2009 *

Programmes and Publications

No Name Editor Publication
01 San Ġorġ Megalomartri Not. Profs. Dr. Antoine Agius L.L.D., Ph.D Ġorġ Aniċi
02 25 Sena ta' Storja - Impenn u Dedikazzjoni Għaqda Soċjo-Mużikali Aniċi ta' Ħal-Qormi 1988 - 2013

Memorials

External links