L-Għanja tal-Poplu 1977

From M3P
Jump to: navigation, search

The Fifth Edition of the Festival was organized by the Youth Travel Circle (YTC), under the guidance of Fr Maurice Mifsud, by the name of Festival ta' Kant Folk. Fourteen songs took part in the final night on 21 May 1977 at St Albert College, Valletta.

Poster Design

This time the poster design was made by Arthur Sciberras.

Poster of 1977 Edition

Finalists

No Singers Songs Lyrics Composer
01 Qawsalla
02 Willie
03 Xortija Mary Galea Saviour Buttigieg
04 Għalina l-Bnedmin Twanny Cassar Twanny Cassar
05 X'Jiswa Helen Cassar Therese Cassar
06 Ħondoq ir-Rummien George Cassola George Cassola
07 Minn ġos-sħab Għal ġo x-Xemx Albert Friggieri Albert Friggieri
08 L-istaġuni tal-Ħajja Grace Cauchi Grace Cauchi
09 Taqtax Qalbek Emily Busuttil Lucy Gauci
10 It-Tmienja ta' Settembru Speranza Xuereb Speranza Xuereb
11 Toni tad-Dwieli Mario Debono Martin Attard
12 Idħol
13 Karmnu s-Sajjied George Sammut Mary Rose Sammut
14 Dik Mari' Therese Cassar Helen Cassar

Winners

Here are the Winning Songs featured in the final:-

No Singers Songs Lyrics Composer
01 Walter Micallef Ħondoq ir-Rummien George Cassola George Cassola
02
03

See also

External links

L-Għanja tal-Poplu Festival Editions
* 1970s: 01 (1973) - 02 (1974) - 03 (1975) - 04 (1976) - 05 (1977) - 06 (1978) - 07 (1979)
* 1980s: 08 (1980) - 09 (1981) - 10 (1982) - 11 (1983) - 12 (1984) - 13 (1985) - 14 (1986) - 15 (1987) 
* 1990s: 16 (1990) - 17 (1992) - 18 (1993) - 19 (1994) - 20 (1995) - 21 (1996) - 22 (1997) - 23 (1998) - 24 (1999)
* 2000s: 25 (2000) - 26 (2001) - 27 (2002) - 28 (2003) - 29 (2004) - 30 (2005) - 31 (2006) - 32 (2007) - 33 (2008) - 34 (2009)
* 2010s: 35 (2010) - 36 (2012) - 37 (2013) - 38 (2014) - 39 (2015) - 40 (2016) - 41 (2017) - 42 (2018) -