L-Għanja tal-Poplu 1975

From M3P
Jump to: navigation, search

The Third Edition of the Festival was organized by the Youth Travel Circle (YTC), under the guidance of Fr Maurice Mifsud. In this edition the festival changed its name to Festival Folk. Twenty-one songs took part in the final night on 18 May 1975 at St Albert College, Valletta.

Finalists

No Singers Songs Lyrics Composer
01 L-Arloġġ Charles Spiteri Philip Camilleri
02 Is-Sabiħ Malajr Jintemm Carmen Cassar Helen Cassar
03 Qamar - Dgħajsa ta' Dejjem Twanny Cassar Twanny Cassar
04 Ward u Ġiżimin Lawrence Zahra Mario Caruana
05 Il-Quċċija Therese Cassar Therese Cassar
06 Kien Hemm Żmien Mary Galea Mary Galea
07 Sajjied Bħal Ma' Rajt Louis J. Vella Louis J. Vella
08 Għanja lil-Libertà Manwel Mifsud Phyllis Mifsud
09 Għaliex? Agatha Spiteri Agatha Spiteri
10 Għanja Favur iż-Żwieġ George Cassola George Cassola
11 Għidli Ħabib Rosalie Spiteri Rosalie Spiteri
12 Il-Pika Philip Camilleri Charles Spiteri
13 Ngħid Għalija Aldo Overend Aldo Overend
14 Taqbida maż-Żmien Carmen Cassar Carmen Cassar
15 Jista' Jkun Manwel Mifsud Manwel Mifsud

Winners

Here are the Winning Songs featured in the final:-

No Singers Songs Lyrics Composer
01 Manwel Mifsud Għanja lil-Libertà Manwel Mifsud Phyllis Mifsud
02
03

See also

External links

L-Għanja tal-Poplu Festival Editions
* 1970s: 01 (1973) - 02 (1974) - 03 (1975) - 04 (1976) - 05 (1977) - 06 (1978) - 07 (1979)
* 1980s: 08 (1980) - 09 (1981) - 10 (1982) - 11 (1983) - 12 (1984) - 13 (1985) - 14 (1986) - 15 (1987) 
* 1990s: 16 (1990) - 17 (1992) - 18 (1993) - 19 (1994) - 20 (1995) - 21 (1996) - 22 (1997) - 23 (1998) - 24 (1999)
* 2000s: 25 (2000) - 26 (2001) - 27 (2002) - 28 (2003) - 29 (2004) - 30 (2005) - 31 (2006) - 32 (2007) - 33 (2008) - 34 (2009)
* 2010s: 35 (2010) - 36 (2012) - 37 (2013) - 38 (2014) - 39 (2015) - 40 (2016) - 41 (2017) - 42 (2018) -