L-Għanja tal-Poplu 1974

From M3P
Jump to: navigation, search

The Second Edition of the Festival was organized by the Youth Travel Circle (YTC), under the guidance of Fr Maurice Mifsud, by the name of Festival ta' kant folk akkumpanjat mill-kitarri. Fifteen songs took part in the final night on 4 May 1974 at St Albert College, Valletta.

Finalists

No Singers Songs Lyrics Composer
01 Imxi Mmorru Agatha Spiteri Lawrence Zahra
02 Ir-Rebbiegħa Carmen Camilleri Carmen Camilleri
03 Kompli Ja Baħar Twanny Cassar Twanny Cassar
04 Ir-Raħal Tiegħi Manwel Mifsud Phyllis Mifsud
05 Il-Qasrija Teresa Cassar Teresa Cassar
06 Il-Maskarat Mary Zammit Eleno Mamo
07 Illum Jien u Għada Int Lawrence Zahra Agatha Spiteri
08 Innu Lir-Rebbiegħa Joseph Spiteri Joseph Spiteri
09 Fuq Kastilja Carmen Cassar Helen Cassar
10 Il-Merill Philip Camilleri Charles Spiteri
11 Mumenti Phyllis Mifsud Manwel Mifsud
12 Lapsi Charles Azzopardi Charles Azzopardi
13 G.T.S.R. Alfred Galea Alfred Galea
14 Fl-Aħħar Jisbaħ Jum Mary Galea Mary Galea
15 Għidli Żgħażugħ George Cassola George Cassola

Winners

Here are the Winning Songs featured in the final:-

No Singers Songs Lyrics Composer
01 Manwel Mifsud Ir-Raħal Tiegħi Manwel Mifsud Manwel Mifsud
02
03

See also

External links

L-Għanja tal-Poplu Festival Editions
* 1970s: 01 (1973) - 02 (1974) - 03 (1975) - 04 (1976) - 05 (1977) - 06 (1978) - 07 (1979)
* 1980s: 08 (1980) - 09 (1981) - 10 (1982) - 11 (1983) - 12 (1984) - 13 (1985) - 14 (1986) - 15 (1987) 
* 1990s: 16 (1990) - 17 (1992) - 18 (1993) - 19 (1994) - 20 (1995) - 21 (1996) - 22 (1997) - 23 (1998) - 24 (1999)
* 2000s: 25 (2000) - 26 (2001) - 27 (2002) - 28 (2003) - 29 (2004) - 30 (2005) - 31 (2006) - 32 (2007) - 33 (2008) - 34 (2009)
* 2010s: 35 (2010) - 36 (2012) - 37 (2013) - 38 (2014) - 39 (2015) - 40 (2016) - 41 (2017) - 42 (2018) -