Andrew Calleja

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Mro. Chev. Andrew Calleja

Mro. Andrew Calleja beda l-karriera mużikali tiegħu mal-banda Għaqda Mużikali Sant' Andrija ta’ Ħal-Luqa. Hemmhekk l-ewwel lezzjonijiet tal-mużika tiegħu għand is-Surmast Mro. Paul Schembri, fejn ta’ 15-il sena għamel l-ewwel debutt ma’ din l-istess band bit-trombon.

Is-Surmast Andrew Calleja kompla l-karriera mużikali fl-1982 meta ingħaqad mal-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Huwa s-servizz tiegħu u mal-Orkestra Nazzjonali u l-Big Bands, fejn iddoqq b'diversi xogħlijiet mużikali.

Wara diversi snin ta’ studju fit-teorija u l-armonija għand il-kondutturi Mro. Ronnie Debattista, Mro. Manoel Pirotta u Mro. Raymond Sciberras, Mro. Andrew Calleja kiseb diversi diplomi meta għadda mill-eżami tal-Fellowship.

Is-Surmast Andrew Calleja inħatar bħala Assistent Surmast tal-Banda Anici u Każin Soċjali]] fl-1988 u eżattament għaxar snin wara, fl-1998 inħatar bħala surmast tal-banda mal-banda, iżda kien diġà fetaħ mis-Surmast tal-Banda tas-Soċjeta Mużikali Madonna tal-Ġilju ta' L-Imqabba.

Matul dawn is-snin mal-Banda Anici, is-Surmast Andrew Calleja għallem diversi studenti fis-sezzjoni tat-teorija tar-ram u kiteb diversi marċi, kompożizzjonijiet Funebri u oħrajn jinkludu clips klassiċi li jvarjaw u jinsabu wkoll fl-arkivju mużikali ta’ din il-banda u dderieġa lil Hynix diversi kunċerti kemm fit-Teatru tal-Istitut Kattoliku fil-Floriana, Sala Sir Temi Zammit fl-Università ta’ Malta u anke fir-Residenza Teatru ta’ San Vinċenż de Paul.

Fl-1996 kien siefer mal-banda Anici fil-Kanada u l-Istati Uniti tal-Amerika. Il-karriera tiegħu bħala surmast tal-Banda Anici kienet fl-aħħar tal-2005.