Marċi Popolari (2023) - Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Album.1
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Fior Del Carmelo Cardenio Botti Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
02 Awguri Papa - 30 Sena Surmast Mauro Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
03 Giuseppe Alfred Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
04 Carmen Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
05 Melanie John Tanti Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
06 Evviva I Maestri Anthony Camilleri Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
07 Arabian Night Joseph Azzopardi Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
08 Alessio Rene' Camilleri Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
09 Grandioso Gabriel Cini Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
10 L-Aħwa ta' Patist Andrew Coleiro Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
11 Ix-Xahar ta' Lulju Vincenzo Ciappara Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
12 Lill-Bandiera Maltija Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
13 Val D'Aosta 2018 Alfred Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
14 Trailblazers Mauro Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
15 Omaggio Alla Banda Queen Victoria Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
Album.2
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Joey ta' Ciappara Mauro Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
02 Il-Pedestali tal-Inkurunazzjoni tal-Madonna Alfred Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
03 Fjur tal-Karmelu Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
04 Żużu tat-Trumbun David Agius (bandmaster) Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
05 Il-Famuża Koppla Willie Attard Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
06 Clyde u Claude John Ivan Borg Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
07 Dione u Charlie Carmelo Mangion (bandmaster) Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
08 Dominanza Karmelitana Adrian Sciberras Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
09 Emperor Archibald Mizzi Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
10 Tal-Lenċ Raymond Sciberras Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
11 Zack John J. Pace Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
12 Maria Anthony Aquilina Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
13 Minn Surmast għall-ieħor Victor Galea / Alfred Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
14 Roccalumera Mauro Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023
15 Reġina tal-Karmelu Angelo Pullicino Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria MFstudio Alec Massa 2023