Willie Attard

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Willie Attard

Mro. Willie Attard Twieled il-Ħamrun fl-14 ta’ Mejju 1900, Bin Benedittu u Marija Vella. Kien it-tieni wild fost erbgħa.

Ta’ età żgħira beda juri l-ħeġġa tiegħu għat-tagħlim tal-mużika, u beda t-tagħlim tiegħu fil-Mro. Anton Miruzzi. Ta' 8 snin diġà daqq kwarti mas-Società Filarmonica Nazionale La Valette.

Fl-1914 irreġistrat fil-militar bħala mużiċist tal-banda. Daqq il-klarinett u s-saxaphone. Kompla jistudja l-armonija fil-Mro. Ġuseppe Abdilla, il-kontrapont fil-Mro. Carlo Diacono u strumentazzjoni fil-Mro. Cardenio Botti.

Is-Surmast Attard kiseb diversi ċertifikati ta’ effiċjenza. Wara kors regolari ta armonija u kontrapont kiseb ċertifikat ta mertu mingħand Carlo Diacono, Maestro di Cappella Katidral. Fl-1926 kiseb ċertifikat ieħor mill-Assoċjazzjoni tal-Bord-the Royal Academy of Music u oħrajn First Grade fl-1927 mill-London Royal College of Music.

Is-Surmast Willie Attard kien surmast direttur tal-Każin San Ġużepp u Banda de Rohan matul l-1932 u l-ewwel programm mużikali kien dirett nhar Ħadd il-Palm fil-Pjazza tar-raħal. Minbarra l-Każin San Ġużepp u Banda de Rohan, il-Maestro Attard kellu wkoll baned fuq is-Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun, Soċjeta Filarmonica La Vittoria A.D. 1907, Madonna tal-konsolazzjonijiet (issa) Għaqda Mużikali Maria Assunta Gudja A.D. 1919 u Soċjetà Filarmonika Leone A.D. 1863. Każin tal-Banda, Rabat, Għawdex.

Id-Direttur Attard kien magħruf għall-kompożizzjonijiet tiegħu. Huma marċi funebri ħafna u marċi kitbu, fost l-aktar magħrufa, il-marċ “Il-Koppla Famuża”. Kiteb ukoll innijiet bħal "Innu Banda San Ġużepp" għall-Banda San Ġużepp tal-Ħamrun. Innijiet oħra huma l-baned Soċjeta Filarmonica La Vittoria A.D. 1907, Għaqda Mużikali San Gabriel, Gudja Maria Assunta u oħrajn.

Willie Attars kien miżżewweġ lil Mary Cachia mwielda mill-Isla u kellhom sitt itfal. Il-Maestro Willie Attard miet fit-3 ta’ Marzu 1970, fl-età ta’ 70 sena.