Insellmulek O Kbir Leonardo

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Singers Production Recording Studios Recording Engineer Year
01 Innu ta' Ħal-Kirkop Gaetano Zammit, Ġiuseppi Carbone Coro Bel Canto Għaqda Mużikali San Leonardu Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2017
02 Innu Marċ Tislima lill San Leonardu Gaetano Zammit, Ġiuseppi Carbone Coro Bel Canto Għaqda Mużikali San Leonardu Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2017
03 Innu Bħal Warda Lorenzo Galea, Carmelo Galea Coro Bel Canto Għaqda Mużikali San Leonardu Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2017
04 Innu lil San Leonardu Abbati Lorenzo Galea, Alfons Marija Spiteri Coro Bel Canto, Charles Vella Zarb Għaqda Mużikali San Leonardu Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2017
05 Inno San Leonardo - Patrun Titulari ta' Ħal-Kirkop Lorenzo Galea, Alfons Marija Spiteri Coro Bel Canto Għaqda Mużikali San Leonardu Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2017
06 Leonardo..l-Iben ..iż-Żgħażugħ..il-Qaddis Jeffrey Scicluna, Daniel Vella Mark Tonna, Debbie Scerri, Keith Zammit, Sachelle Schembri Għaqda Mużikali San Leonardu Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2017
07 Mimli Ħeġġa - Innu Lill San Leonardu Daniel Vella, Anselm Sciberras Coro Bel Canto Għaqda Mużikali San Leonardu Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2017
08 Innu lil San Leonardu Abbati ta' Limoges: Patrun u Titular tal-Knisja Parrokkjali ta' Ħal-Kirkop George Martin, Dun Frans Camilleri Coro Bel Canto, Charles Vella Zarb,Alfred Camilleri Għaqda Mużikali San Leonardu Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2017
09 Antifona - O' Salvatur Captivorum Riccardo Bugeja, Hermann Farrugia Frantz Coro Bel Canto, Charles Vella Zarb,Alfred Camilleri Għaqda Mużikali San Leonardu Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2017
10 Innu Banda San Leonardo Għaqda Mużikali San Leonardu Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2017