Carmelo Galea (bandmaster)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Mro. Carmelo Galea

Mro.Carmelo Galea, L.Mus.L.C.M. twieled fis-16 ta’ Lulju 1949, minn Emanuel (mużiċist ukoll) u Emanuela née Brincat.

Beda jitgħallem il-E Clarinet ('flat sign') taħt il-gwida ta' missieru madwar l-1961 u beda jdoqq fl-1962. Fl-1962 beda jitgħallem ukoll it-Teorija tal-Mużika ma' Bro. Ambrose ta De La Salle College (fejn attenda 1956-65), u kompla ma Mro. Profs. Charles E. Zammit u wara Mro. Carmelo Pace, fejn fl-1977 kiseb it-tieni diploma - L.Mus.L.C.M.

Beda jieħu ħsieb il-kompożizzjoni fl-1965, l-ewwel kompożizzjoni tiegħu li saret fil-pubbliku kienet marċ tal-festa fl-1966, li kkompona għall-10 Anniversarju tal-Każin tal-Banda 'San Pietru fil-Ktajjen 1957' Għaqda Mużikali San Pietru fil- -Ktajjen, Ka]in tal-Banda lokali tieg[u ta’ Birzebbugia.

Kien membru tal-Banda King's Own Malta Regiment bejn l-1967-1970, u kien Surmast tal-Għaqda Mużikali San Pietru fil-Ktajjen 1957 hawn fuq imsemmija bejn l-1971 u l-1981, meta mbagħad emigra lejn l-Awstralja martu Evelyn née Schembri u wliedhom Robert (b.1973) u Ruth (b.1979). Sal-1981 kien ikkompona diversi marċi tal-festa, esegwita pubblikament, u żewġ biċċiet orkestrali, esegwiti wkoll pubblikament mill-Orkestra tat-Teatru Manoel ta’ dak iż-żmien (illum Orkestra Filarmonika ta’ Malta) immexxija minn Mro. Joseph Sammut.

Sur. Carmelo Galea jidderiġi l-Maltese Own Band f’Awstralja

Fl-Awstralja kien Surmast ta’ żewġ baned Maltin: Maltese Own Band bejn Diċembru 1981 u Novembru 1983, u Banda St Albans Melita bejn Mejju 1987 u Ġunju 1990. Kien Malta f’Lulju 1990 biex jattendi tiegħu. il-funeral tal-missier. Wara li qatta’ madwar sena jipprattika l-Klarinett fl-2007, ingħaqad ma’ banda tal-komunità lokali (Hobsons Bay City Band) lejn l-aħħar tal-2008.

Bejn l-1992 u l-2004 għallem it-Teorija tal-Mużika [fil-Victoria, l-Awstralja] fuq bażi part-time u kien membru sħiħ tal-Assoċjazzjoni tal-Għalliema tal-Mużika ta’ Victoria.

Fl-1994 kien fuq btala Malta, ma’ martu u bintu, u daqq il-Klarinett mal-Għaqda Mużikali San Pietru fil-Ktajjen 1957 waqt il-festa ta’ San Pietru. Ġie mistieden ukoll biex jerġa’ jmexxi din il-Banda, li għamel, u fetaħ ukoll Sala f’dan il-Każin tal-Banda, iddedikata lil missieru, li kien wieħed mill-fundaturi tal-Banda lura fl-1957.

Fl-2003 kien Malta ma’ martu, wara l-aħbar li ommu hija marida serjament – mietet wara madwar ġimgħa waslu Malta, u naturalment attenda l-funeral tagħha wkoll.

Il-kompożizzjoni għal Carmelo kienet waqfet fl-1979, meta kien Malta, u ma kkompona xejn sal-2009 – 30 sena wara! Huwa biss meta ngħaqad mal-Banda Hobsons Bay City li ħa x-xewqa li jerġa’ jibda jikkomponi. Huwa għamel hekk fl-2009, meta kkompona 'Roman March' għal Concert Band, li rreveda fl-2011. Il-kompożizzjonijiet mużikali tiegħu bdew jiġu ppubblikati fl-2013, mill-pubblikaturi Awstraljani www.australiancomposers.com.au magħrufa wkoll bħala Wirripang. Dawn huma l-kompożizzjonijiet ippubblikati tiegħu s'issa (ordni alfabetiku):

  • Andante in G Minor (Orchestra)
  • Fantasia for Orchestra (Orchestra)
  • Forward march (Concert Band)
  • Melody in C (Concert Band)
  • Pedestal march (Concert Band)
  • Prelude to a Concert
  • (Concert Band); Roman March (Concert Band)
  • Shattered Trust (Orchestra)
  • Spanish Flavour (Concert Band)
  • The White and Red Flag march (Concert Band).

Bosta mill-kompożizzjonijiet ta’ hawn fuq ġew esegwiti fl-Awstralja, kif ukoll tnejn f’Malta (Melody in C u Roman March) mill-Banda AFM u l-Banda tal-Korp tal-Pulizija ta’ Malta. Xi wħud ġew imxandra fuq l-Istazzjon tar-Radju Malti 98.9FM [fir-Rabat, l-Awstralja] immexxi minn Emmanuel Brincat. Carmelo huwa membru tal-APRA (Australian Performing Rights Association), wara li ttrasferixxa minn The Performing Right Society ta’ Londra.

Carmelo issa huwa rtirat mix-xogħol (mhux relatat mal-mużika), iżda għadu attiv kontinwament fil-mużika, idoqq il-Klarinett u jikkomponi. Il-kompożituri favoriti tiegħu huma Tchaikovsky għall-Mużika Klassika tiegħu, Verdi għall-Opri tiegħu, u Miklós Rózsa għall-mużika tal-films tiegħu. Carmelo jista’ jiġi kkuntattjat permezz tal-paġna tiegħu ta’ Facebook, u bl-email c.e.galea@bigpond.com