Festive Marches - Marċi Brijuzi - Futur lil Wirtna fl-okkażjoni tal-150 Anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda Mużikali Maria Annuzjata (Tarxien) (2012) (Vol. 02)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Innu Marċ - Maria Annunziata Anġelo Pullicino Għaqda Mużikali Maria Annunziata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012
02 Futur lil Wirtna (Omaggio alla Banda Maria Annunziata 1862) Hermann Farrugia Frantz Għaqda Mużikali Maria Annunziata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012
03 Ta' Ġorġ Darren Dimech Għaqda Mużikali Maria Annunziata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012
04 Omaggio Ai Vincitori Lorenzo Gonzi Għaqda Mużikali Maria Annunziata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012
05 Elegance Vincenzo Ciappara Għaqda Mużikali Maria Annunziata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012
06 Il-150 Anniversarju Paul Buttigieg Għaqda Mużikali Maria Annunziata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012
07 Il-Qaddejja tal-Mulej John J. Pace Għaqda Mużikali Maria Annunziata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012
08 Aurora Victor Vella Għaqda Mużikali Maria Annunziata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012
09 Lilian Alfred Farrugia Għaqda Mużikali Maria Annunziata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012
10 L-Ewwel Surmast Giuseppe Portelli John David Zammit Għaqda Mużikali Maria Annunziata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012
11 Lill-Fundatur Odilone Caruana Twanny Borg Għaqda Mużikali Maria Annunzata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012
12 Innu Filarmonica Annunżiata (Innu tal-Banda) Lorenzo Gonzi Għaqda Mużikali Maria Annunzata VF Recording Studios Vanni Farrugia 2012