Ignazio Catania

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Ignazio Catania

Mro. Ignazio Catania, li kellu sehem importanti fir-ri-organizzazzjoni tal-Banda Unione, twieled f' Bormla fid-29 ta’ Jannar 1860 iben Ġiljan u Reġina nee' German. Beda jistudja l-klarinett mal-Banda San Giorgio ta’ Bormla, biex wara sar wieħed mill-aqwa solisti. L-antiki kienu jinstemgħu jgħidu li kien jgħaxxaq lil kulħadd meta kien ikollu xi solo mal-banda. Kompla l-istudji mużikali u nħatar assistent surmast tal-Banda San Giorgio ta’ Beltu. Fl-1883 inħatar direttur tal-Banda Mannarino f' iż-Żurrieq u fl-istess ħin kien jgħallem il-mużika lill-allievi tal-istess banda.

Tul il-karriera tiegħu, mexxa diversi baned oħra fosthom is-Għaqda Mużikali San Leonardu ta’ Ħal-Kirkop, Soċjetà Filarmonika G.M. Fra Antoine de Paule (Banda Kristu Re) ta’ Raħal Ġdid, jew kif nafhu wkoll Paola, Għaqda Mużikali Marija Annunzjata Ħal Tarxien A.D. 1862 ta' Ħal Tarxien Għaqda Mużikali Beland ta' Iż-Żejtun. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu hemm l-Innu Vi Salvi il Ciel Magnanimi, il-Polka La Rosa, il-mużika San Giorgio a Mare u diversi valzers fosthom l-Otto di Dicembre, Due Ladri u Spasimenti.

Kien mizzewweġ lil Francesca u kellhorn ħamest itfal. Mro. Ignazio Catania miet f'Bormla fl-4 ta' Awwissu 1939, fl-għomor ta’ 79 sena.