Ħelu Bambin - (2016)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Songs Singers Year Music Lyrics Video
01 Ħelu Bambin Chiara,Ludwig Galea 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
02 Il-Messaġġ Tal-Arkanġlu Gabrijiel Fr.Karm Debattista 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
03 Is-Seba Ferħat ta' Marija fil-Milied Anna Azzopardi 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
04 Ir-Rgħajja Jgħassu mal-Merħliet Christabelle Borg 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
05 Qagħaq tal-Qalb Debbie Scerri 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
06 O Lejl ta' Skiet Glen Vella 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
07 Tifel Staqsa Lill-Missier Mark Spiteri Lucas ,Ivan Spiteri Lucas 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
08 F'Lejl Ta' Xitwa Miriam Christine 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
09 Qed Jinfirex mal-Widien Victorio Gauci 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
10 Ħallejt O Alla s-Sema Ivan Grech 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
11 Noel, Noel Janvil 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
12 Isma' l-Għanja tal-Milied Brooke Borg 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
13 Ninġabru Nsara Catherine Vigar 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
14 Fuq Tiben F'Maxtura Gianluca Bezzina 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
15 O Ġesu Ħelwa Tarbija Jessika Muscat 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
16 Ejjew Tfal Ngħollu Leħinna Destiny Chukunyere,Gaia Cauchi, Geordie Schembri 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
17 Ninu Ninu tal-Milied X-Tend - Romina Vella Choir 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
18 Ninni La Tibkix Iżjed Deborah C, Joseph Refalo, Mikaela Bajada, Sarah Bonnici, Sebastian Calleja 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
19 Ġesu Bambin Divin Chiara , Ludwig Galea 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg
20 Ħelu Bambin (Remix) Chiara , Ludwig Galea 2016 Andrew Zammit Fr. George Ocar Buttigieg