Fl-okkażjoni tal-150 sena mill-konsagrazzjoni tas-Santwarju Bażilika Rotunda tal-Mosta, 35 sena mit-twaqqif mill-ġdid ta' din il-Banda tal-Mosta. 30 sena mill-ftuħ tal-post tan-Nar tal-istess Soċjeta

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Innu Marċ lil Marija Assunta Anthony Sammut Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
02 Sinfonija Nar Raymond Sciberras Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
03 In-Najs Charles Mizzi Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
04 Circolo Unione Wayne Bartolo Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
05 Unitatis Patrona Saviour Spiteri Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
06 St. Vincent Vincenzo Ciappara Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
07 Et Donney Anthony Aquilina Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
08 Annamaria u Elena Marie Adrian Sciberras Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
09 Anniversary Ronnie Debattista Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
10 Semper Victor Emmanuel Bugeja Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
11 Heron Vincenzo Ciappara Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
12 Tas-Sinjuro Anthony Aquilina Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
13 Rotunda Raymond Sciberras Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022
14 Innu tal-banda Santa Marija Ronnie Debattista Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta Sala tal-Komunita Kunsill Lokali Mosta Alan Schembri 2022