Quddiesa ta' San Gejtanu (2017)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Quddiesa ta' San Gejtanu - Mill-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun - (2017)
No Hymns Lyrics Composer Productions Recording Studio Recording Engineer Techical Assistent Year
01 Id-Dawl Ta' Alla Anselm Sciberras Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina, VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
02 Mulej Ħniena Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
03 Gloria Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
04 Alleluja Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
05 Mal-Qamħ u mal-Għeneb Anselm Sciberras Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
06 Qaddies Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
07 Glorja Lill-Ħaruf Anselm Sciberras Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
08 Ħaruf ta' Alla Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
09 Madwar il-Mejda Anselm Sciberras Raymond Sciberras Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017
Innu San Gejtanu Dun Frans Camilleri Anton Muscat Azzopardi Banda San Gejtanu Ħamrun Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri Vanni Farrugia 2017