Funeral Marches - Marċi Funebri - Mill-Banda San Ġorġ Martri - Tristi Momenti (Vol.18)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studio Recording Engineer Year
01 Ecce Homo (Dedicated to Ġorġ Mangion 'Wajwaj') Archibald Mizzi Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Każin Santa Katarina, Żurrieq Alan Schembri 2020
02 Qabrek Miftuħ Bikri (Tislima Liż-Żija Hilda Tabone) John Galea Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Każin Santa Katarina, Żurrieq Alan Schembri 2020
03 Sejjaħtli Mulej Biex Ingawdik Abel Joseph Mizzi Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Każin Santa Katarina, Żurrieq Alan Schembri 2020
04 Lacrime (In Memoria di Arthur Salnitro) Mario Testa Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Każin Santa Katarina, Żurrieq Alan Schembri 2020
05 Al Patriotta Di Ġiovanni Galea L.L.D. Gianni Vella Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Każin Santa Katarina, Żurrieq Alan Schembri 2020
06 Way To Calvaery (Lill-Mejtin tal-Familja Borg tal-Qannawis) Archibald Mizzi Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Każin Santa Katarina, Żurrieq Alan Schembri 2020
07 Mother Love (Dedicated to Maria Azzopardi) Mauro Farrugia Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Każin Santa Katarina, Żurrieq Alan Schembri 2020
08 Tristi Momenti Vincenzo Ciappara Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Każin Santa Katarina, Żurrieq Alan Schembri 2020
09 Dolore Giovanni Giumarra Għaqda Mużikali San Ġorg Martri Każin Santa Katarina, Żurrieq Alan Schembri 2020
  • This cd was also released in 2022