Abel Joseph Mizzi

From M3P
Jump to navigation Jump to search
STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Mro. Chev. Abel Joseph Mizzi FLCM, LRCM, and OST

Mro. Abel Joseph Mizzi A.MUS.,LCM.OStA. Twieled Ħal-Qormi fit-28 ta’ Settembru, 1924. Kien Direttur Mużikali.

Studja fl-Iskola Primarja tal-Gvern. Ħal Qormi u Kulleġġ De La Salle, Kottonera.

Huwa faħħar l-istudji mużikali tiegħu fl-Għaqda Mużikali San Ġorg Martri. Ħal Qormi taħt Mro.Anġelo Pullicino.

Wara l-gwerra kompla l-istudji tiegħu fit-teorija, l-armonija, il-kontropunt, il-fuga u l-istrumentalizzazzjoni taħt Mro.Carmelo Pace, u kiseb l-FLCM, LRCM, u OST.

Inħatar assistent direttur mużikali mal-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri. Ħal Qormi fl-1952, u fl-1963 direttur mużikali mas-Soċjeta Mużikali Trinita Qaddisa tal-il-Marsa. Fl-istess sena inħatar direttur mużikali mal-Każin tal-Banda Lourdes ta’ Raħal Ġdid, illum magħrufa Soċjetà Filarmonika G.M. Fra Antoine de Paule (Banda Kristu Re) filwaqt li fl-1988 inħatar direttur tas-Soċjeta Mużikali La Stella Levantina A.D. 1984 ta' Ħ'Attard. Matul il-karriera tiegħu, Mizzi fl-1955 introduċa membri nisa għall-każini tal-banda, bandisti, u bħala direttur mużikali tal-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri. Huwa rebaħ l-ewwel premju fil-kunċert annwali tal-Każini tal-Banda fit-Teatru Manoel fl-1983.

Huwa kkompona diversi marċi u marċi funebri, bħal O Vos Omnes, Poplu Tiegħi, Quddiem id-Dulur, My Home Town, In Memorial di Mia Madre, Fi Triqti lejn il-Qabri, Ta Cassar u ħafna aktar, kif ukoll innijiet sagri. Huwa kkompona Fantasia in Do Minors, Il-Konvoj ta' Santa Marija l-Oratorju. Is-Sultana tal-Maltin, u ħafna oħrajn.

Abel J. Mizzi kien miżżewweġ lil Alice nee’ Cassar, u kisbu sebat itfal, Salvina, Vitorina, Agnes, Mary, Ruben, Archibald u Noemi. Fil-21 ta’ April, 2018, Chev. Mro. Abel Joseph Mizzi fl-età ta’ 93 sena miet fil-paċi fir-Residenza San Vinċenz de Paul, ikkonfortat mir-riti tal-Knisja Mqaddsa.