Giovanni Giumarra

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Ġiovanni Giumarra

Fost dawk il-każini tal-baned li riedu jkollhom barrani bħala Direttur Mużikali, il-każin tal-Banda Duke of Edinburgh kien wieħed mill-ewwel. Din il-ħolma saret realtà meta fl-aħħar tal-1906, Mro Ġiovanni Giumarra wasal Malta minn Sqallija biex jissuċċedi lil Mro Magri Grech bħala Maestro. Mro. Ġiovanni Giumarra twieled f’ Comiso, Sqallija, fl-1861, iben Vincenzo u Annunziata Baglieri.

Ta' 12-il sena kien diġà fl-isfera mużikali u juri l-potenzjal enormi tiegħu. Wara suċċess f'eżami, inħatar direttur sostitut u solista tal-klarinett mal-Banda Sortino. Ftit snin wara, inħatar ukoll assistent direttur u Direttur tal-Banda Muniċipali ta' Noto. Matul il-kariga tiegħu bħala Maestro ta'din il-banda, ġie rreġistrat progress kbir sal-punt li kienet qed tiġi mistiedna biex tesegwixxi programmi mużikali matul is-sena kollha. Minbarra li kien Direttur Mużikali tal-Banda Duke of Edinburgh, Mro Giumarra kien ukoll direttur tal-Vilhena Band Club tal-Floriana, Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla u wkoll Soċjetà Filarmonika Leone A.D. 1863 tar-Rabat, Għawdex fejn baqa’ Maestro għal 10 snin.

Mro Giumarra kien imħarreġ sew fl-istrumentalizzazzjoni tal-każini tal-baned, u wara programmi mużikali, huwa dejjem ħalla impressjoni tajba, speċjalment fi programmi li kienu diretti fit-Teatru Rjal, it-Teatru Manoel u ċ-Circolo Brittania. Ħalla numru ta ’kompożizzjonijiet, fejn kien ċar li dawn kienu ta’ livell ieħor. Huwa kien jikkomponi kemm mużika sagra kif ukoll mhux sagra, u ħafna minnhom kienu stampati u ppubblikati minn numru ta ’djar tal-mużika.

Huwa kkompona wkoll mijiet ta ’marċi, sinfoniji, intermezzi u kompożizzjoni oħra li kienu mfittxija popolarment fl-Ewropa u anke fl-Ameriki u fl-Afrika. Fi tnejn mill-aħħar kompożizzjonijiet tiegħu, Mro. Giumarra wera l-passjoni tiegħu għall-Birgu, fejn iddedika r-Recordare għat-tmexxija tal-Knisja Parrokkjali, filwaqt li Ai Caduti del 1565 kien iddedikat liċ-ċittadini Vittorjani kollha.

Is-suċċessi vasti tiegħu f'kompetizzjonijiet mużikali internazzjonali li fihom ipparteċipa juru li kien mużiċist ta' profil għoli, speċjalment bl-unuri mogħtija f'kompetizzjonijiet bħal dawn. Tnejn minn dawn, meqjusa bħala l-aktar prestiġjużi, kienu Diploma tal-Ewwel Grad u Midalja tal-Fidda f' Palermo u f'oħra f' Salerno, huwa kiseb Diploma oħra tal-Ewwel Grad u l-Midalja tad-Deheb. Wara 29 sena fix-xena tal-każini tal-baned lokali, Mro. Giumarra miet lejliet il-Milied tal-1936 fil-Ħamrun.