Funeral Marches - Marċi Funebri - Et Emisit Spirtium (2017) (double) - Għaqda Mużikali Beland

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cd.1
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Techical Assistant Year
01 Alla Memoria Del Presidente Alexander Cachia Zammit Raymond Sciberras Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
02 Tribute to Maria Victoria Baldacchino Gordon Baldacchino Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
03 Et Emisti Spiritum Carlo Diacono Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
04 Mill-Mewt Għall-Ħajja - Memorja ta' Ġużi Mifsud Saviour Seychell Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
05 Cordoglio Amtonio Miruzzi Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
06 Lacrime Nascoste Per Tessie Bilocca Robert Magro Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
07 Mater Unigeniti Joseph M. Barbara Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
08 Tisliama Lil Mro. Hector H.Dalli Orazio Cachia Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
09 A Tear on My Brother John's Tomb Carmelo Baldacchino Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
10 Commemoratio Crucis Giobotta Cassar Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
11 B'Tifkira Cħażiża ta' Ċikku Mifsud Raymond Sciberras Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
Cd.2
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Techical Assistant Year
01 Petrus - In Memory Raymond Sciberras Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
02 Ave Crux, pes Unica Tancred Grech Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
03 Lis-Soċi Mejtin Hector H. Dalli Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
04 In Memorja di Elia Muscat Gilbert Spiteri Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
05 In Monte Christi Ignazio Catania Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
06 Lil Missieri Karmenu David Caruana Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
07 La Memoria Di Mons. Giuseppi De Piro Carmelo Scicluna Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
08 Marcia Funebre No.5 Michele De Ferraris Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
09 B'Tifkira ta' Alfons Degabriele Frankie Mercieca Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017
10 Deus Meus - B'Tifkira Għażiża ta' Katie Carabott Raymond Sciberras Għaqda Mużikali Beland Skola Primarja ta' B'Buġia Vanni Farrugia Alan Schembri 2017