Funeral Marches - In Croce Salus - 2001 - Mis-Soċjeta Filarmonika Leone Band Club - (2001)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 La Croce Orlando Crescimanno Soċjeta Filarmonika Leone Band Club PRO Studios John Cauchi 2001
02 Grazzi...Lill Missieri Ġiuseppi Colin Attard Soċjeta Filarmonika Leone Band Club PRO Studios John Cauchi 2001
03 Rassegnazione Ġiuseppe Giumarra Soċjeta Filarmonika Leone Band Club PRO Studios John Cauchi 2001
04 Alla Memoria di M'Angelo Vella Joseph Sammut Soċjeta Filarmonika Leone Band Club PRO Studios John Cauchi 2001
05 B'Tifkira ta' Żeżżu Bugeja Antonie Mercieca Soċjeta Filarmonika Leone Band Club PRO Studios John Cauchi 2001
06 Cordoglio Antonio Miruzzi Soċjeta Filarmonika Leone Band Club PRO Studios John Cauchi 2001
07 Alla Memoria di Vincenzo Gatt Vincenzo Ciappara Soċjeta Filarmonika Leone Band Club PRO Studios John Cauchi 2001
08 B'Tifkira ta' Mons Tarċisju Gatt Willie Attard Soċjeta Filarmonika Leone Band Club PRO Studios John Cauchi 2001
09 Lill-Maħbub tagħna: Adrian Agius Mark Gauci Soċjeta Filarmonika Leone Band Club PRO Studios John Cauchi 2001
10 Lill-membri mejta tal-Kumitat Raymond Sciberras Soċjeta Filarmonika Leone Band Club PRO Studios John Cauchi 2001
11 Eterno Riposo Giannini Soċjeta Filarmonika Leone Band Club PRO Studios John Cauchi 2001