Mark Gauci

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Mark Gauci twieled fit-12 ta’ Novembru, 1978 fir-Rabat Għawdex, iben Anthony Gauci u Maria Rita nee’ Buttigieg u hu t-tielet wild fost ħames aħwa. Mark Gauci beda t-tagħlim tiegħi fuq l-Althorm ta’ eta’ żgħira flimkien ma’ missieru, mużiċisti prim fil-kurunetta, sakemm kompla l-istudji tiegħu mas-surmast Paul Borg. Huwa ħareġ idoqq mal-Banda Ċittadina tas-Soċjetà Filarmonika Leone A.D. 1863 fl-eta’ta’ disa snin. Mark imbgħad mexa għall-istudjuf’livell ta’ ta’ Baċellerat fil-kompożiżżjoni tal-Mużika fl-Universita ta’ Malta u iktar tard iggradwa wkoll bħala għalliem fl-2006. Wara dan hu beda jgħallem full-time fil-kulleġġ t’Għawdex. Fl-2009 kiseb Master‘s Degree (Distinction) mir-Royal Northern College of Music wara li kien rebaħ borża ta’ studju mill-Malta Gover Scholarship Schemes.

Mark Gauci r`ieva diversi premijiet u unuri. Fl-1993 hu rebaħ il-premju tal-aqwa bandist tas-sena għal Malta. Fl-1996 Mark ġie fl-ewwel post fi-kompetizzjoni tal-aqwa mużiċiat Malti tal-istess sena. Fl-istess sena Mark irċieva l-unurmedalaj tal-bronż minn Lloyd Weber mill-Kulleġġ tal-Mużika taż Londra bħala l-iżgħar kandidat li qatt segwa d-diploma LLCM. Fil-ħarifa tal-1997 Mark għame l-FLCM fl-eta żgħażugħa ta’ tmintax-il sena u propju fl-istess sena ġie appuntat bħala l-ewwel Surmast Direttur tal-[[Għaqda Mużikali San Girgor (Kerċem). Għawdex. Mark huwa wkoll Surmast Direttur tal-Għaqda Mużikali Ite Ad Joseph tal-Qala u Surmast Direttur tas-Soċjeta Filarmonika Prekursur - Xewkija

Il-karriera tiegħu bħala mużiċist, Surmast u edukatur tal-mużika hija pjuttost notevoli . Mark għandu pożizzjonijiet prinċipali f’diversi brass bands u brass quintets. L-Impenn kontinwu tiegħu bħala Surmast u kompożitur waaslu għall-prestazzjonijiet f’diverst kunċerti impotanti u programmi televiżivi.

{{DEFAULTSORT: Gauci, Mark