Antonio Micallef

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Mro. Antonio Micallef iben Lorenzo u Francesca nee' Darmanin it-tnejn mill-Birgu twieled fit-12 t’ Ottubru, 1867 fin-Nadur, Għawdex, ta’ftit jiem il-familja ġiet lura Malta u marru jgħixu fil-Belt Valletta.

Is-surmast Antonio Micallef, li kien surmast tal-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar Ta’ Ħaż-Żabbar fis-snin 1919 sa 1921 u is-snin 1923 sa 1932, beda jitgħallem il-mużika ta’ seba’ snin ma s-Soċjeta Filarmonika King's Own (lis-Stilla) il-Belt.

Ftit wara it-tnedija ta dan il-każin Belti fis-sena 1874, missier Antonio ġie avviċinat minn Maestro Chevalier Giuseppe Borġ, l-ewwel surmast tal-banda lis-Stilla, biex Antonio jattendi it-tagħlim tal-mużika.

Qabel is-seklu għoxrin, ma kienx hemm minn idoqq it-trumbun ħlief għal ftit mużiċisti li kienu mal-baned tas-Servizzi Ingliżi, jew it-tlett orkestri li kienu jeżistu f’dak iż-żmien.

Antonio Micallef għalhekk kien għażel bħala istrument mużikali il trumbun kantabbli kif xtaq il Maestro Chevalier Giuseppe Borġ. Antonio wera entużjażmu kbir għal-mużika u barra it-trumbun kien ukoll idoqq il-pjanu, kif ukoll il-vjolin u il-klarinett.

F’1888 Antonio beda il-karriera tiegħu jgħallem il-mużika. Ftit snin wara, b’rakkomandazzjoni tal-kumitat tas-surmast tal-banda ta’ lis-Stilla, ġie appuntat ‘Life Tutor’. Meta Paolino Vassallo fetaħ L-Istitut tal-Mużika fi Strada Żekka beda jgħallem il-mużika kif ukoll jitgħallem l-armonija u kompożizzjoni. Matul dan iż-Żmien, beda jikkomponi mużika għal baned u ta’ seba’ u għoxrin sena kien maħtur surmast tal-Alleanza, f’ Birkirkara, li illum nafu bħala il-banda Duke of Connaught Own Band Club.

Fl-aqwa tal-karriera tiegħu Antonio rebaħ numru ta’ konkorsi ġewwa l-Italja, kif ukoll ħa l-ewwel post f’konkors li sar f’Palermo f’ġieħ Patri Hartman li kien meqjus bħala “missier il-mużika”, u li għalija ġie ippremjat midalja tad-deheb.

Mis-sena 1903, Antonio Micallef, flimkien mal-familja, telaq xtutna lejn Tuneż biex jgħallem il-mużika fil-kommunita Maltja. Ħawn niejda orkestra għal-Maltin li semma Il-Banda Duke of Connaught’s Own. Waqt li kien f’Tunes, hu kien bagħat bċejjec ta’ kompożizjonijiet tiegħu lil-Vilhena Band Club tal-Floriana u dik ta’ Għaqda Mużikali L'Isle Adam tar-Rabat.

Wara li Antonio ġie lura minn Tunes f’1906, il-kumitat ta’ Il Vilhena xtaq jaħtru direttur tal-banda, iżda Antonio kien diġà’ aċċetta offerta mill-banda ta’ l-L’Għaqda Mużikali L’Isle Adam. Ma dan kollu, Antonio minn dejjem xtaq jidderieġi din il-banda tassew prestiġjużi ta’ Il Vilhena li kienet ta’ spiss taħdem qrib mal-banda ta’ Lis-Stilla, u qabel l-għeluq tas-sena 1906 aċċetta din il-kariga ukoll.

Il-kumitat tal-Banda Vilhena ġie imfaħħar bl-għażla tas-surmast Malti, Antonio Micallef, fil-gazzetta ‘Malta Tagħna’ tal- 5 ta’ Jannar, 1907.

Ittellgħu programmi sbieħ mill banda ta’ Il Vilhena waqt il kariga ta’ dan is-surmast u ġie imsemmi fil-gazzetta ‘Malta Tagħna’ ta’ 16 ta’ Marzu, 1907 għad-direzzjoni tal-programm li twaqqaf il-ħadd, 10 ta’ Marzu 1907. Tant hu hekk, li l-Banda La Vilhena irċeviet invit biex iddoqq lis-stess programm mas-surmast Antonio Micallef fil-Pjazza San Ġorġ, il-Belt.

Fis-sena 1912, Antonio Micallef laħaq surġent u surmast tal-banda tat-Tieni Battaljun ma il-King’s Own Malta Regiment ftit wara li irreġistra mas-Servizzi Ingliż. Ġie onorat b’ċertifikat ta’ servizz tajjeb u eżemplari waqt iż-żmien li għamel ma l-Ingliżi, kif ukoll ġie ippreżentat b’midalja (Oak Leaf) għax-xogħol straordinarju għaliex kien ta’ aktar milli kien mistenni minnu.

Fil-fatt Antonio kien imħeġġeġ biex jgħallem il-mużika liż-żagħżagħ tal-baned sa sentejn wara tmiem il-gwerra. L-għan kien li, bħala surmast mas-servizzi Ingliżi, dawn iż-żagħżagħ jiffavorixxu lil Ingliżi u mhux il-moviment Taljan li xtaq lil Malta tingħaqad mal-Italja. B’dan il-għan, Antonio kien ħa kariga ta’ xi ħames baned matul is-servizz tiegħu mal-Militar Ingliż. l-ewwel gwerra kienet ħalliet il-baned bi ftit mużiċisti u surmastri, iżda is-surmast Antonio Micallef għamel minn kollox biex il-baned madwar Malta jibqa’ attivi f’dan iż-żmien.

Fis-sena 1919, Antonio, li kien għadu is-surmast tat-Tieni Battaljun tal-King’s Own Malta Riġment, ġie rrakkomandat għal ħatra tas-surmast mal-Banda ta’ l-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar. Antonio kien sorpriż kemm ġie milqugħ mil-membri u mil-mużiċisti ta’ San Mikiel, u kien tant kuntent li kiteb innu iddedikat lil San Mikiel, l-istess innu li għadu jindaqq sal-lum fil-festa għal dan il-patrun u festi oħra. Antonio u il-banda ta’ San Mikiel kienu invitati biex idoqqu għal wieħed mil-ewwel avveniment bil-Banda tal-Partit Laburista fi 1921.

Antonio kien surmast wkoll ma’ baned oħra ma dwar Malta fis-snin ta’ wara il gwerra, fosthom dik tas-Soċjeta Filarmonica La Vittoria A.D. 1907 tal-Mellieħa u dik ta’ Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun, iżda fil-1922, hu kien ġie mistieden imur Lixandra, fl-Eġittu, biex jieħu post is-Surmast taljan Mro. Enrico Pucciarelli li kien għalliem tal-mużika u sostitut surmast tal-banda Maltija. Hemm skopra li meta waqqaf il-banda f’Tuneż, il-Maltin ta’ Lixandra semgħu bis-suċċess tiegħu u iddeċidew iwaqqfu banda tagħhom bl-isem ‘Valletta’.

Meta ġie lura minn Lixandra, f’1923, il-għaqda Malta Society of Arts, Manufacture and Commerce (MSA) resqu fil-Palazz Della Salle. Fil-Belt Valletta u Antonio kien wieħed mil-ewwel għalliema tal-mużika f’dan il-palazz.

Għal darba oħra, Antonio ingħata il-kariga ta’ surmast mal-banda tal-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar. Dan irriżulta f’impenn ta’ disa’ snin (1923-1932). Matul dan l-impenn Antonio kien hemm bosta programmi sbieħ li ittellgħu. Fil-1924 il-Banda tal-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar, ġiet mistiedna biex idoqq fil-festa tal-Annunżjoni tal-Madonna għal komunità Ortodossa Griega, fejn il-kompożizzjonijiet tas-surmast, sinfonija ‘Mikelina’, arranġament tiegħu ta’ ‘Ave Maria’, u sinfonija oħra ‘Wheel of Fortune’, kif ukoll l-Innu San Mikiel kienu inkluża fil-programm. Fis-sena 1925, il banda tal-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar irċeviet standard u istrumenti ġodda u għal dan l-okkażjoni, b’uniformijiet ġodda, tressaq programm minn Antonio li jinkludu żewġ biċċiet mużika oħra tiegħu – il-marċ ‘Trionfale’ u tema ‘Sinfonija’. Ritratt mehmuż hawn taht.

Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar Fl-banda tas-Soċjeta Filarmonica La Vittoria A.D. 1907 tal-Mellieħa, fejn kien surmast (1912-1922) influwenza tal-partit Nazzjonalista kibret fis-snin għoxrin u tlieta mil-kumitat bdew klabb tagħhom Constitutional Club. Fis-sena 1927, meta Antonio kellu sittin sena, waqt li kien surmast mal-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar, beda jitla il-Mellieħa biex iwaqqaf banda għal dan il-każin tal-banda ġdida Għaqda Mużikali Imperial. Din il-banda ġiet imwaqqfa minn Antonio Micallef u xi oħrajn fil-21 ta’ Settembru 1930.

Antonio Micallef ma qata’ qalbu minn xejn, minn dak li kien jiġi għal idejh, u għalhekk kellu karriera interessanti u ta’ suċċessi sbieħ, għaliex ma kienx jaqta qalbu qatt. Fis-sena 1932, hu kien kuntent li jirtira ta’ ħamsa u sittin sena biex jgħallem il-mużika lin-neputijiet tiegħu. Dan ma kien ta’ xejn, għax it-tfal tan-neputijiet tiegħu ħarġu mużiċisti tajbin. Id-dixxendenti tiegħu, Anthony Farrugia (Tony), Maria Victoria (Marvic) Farrugia u Nicholas Falzon (Niki) kolla kellhom xi suċċess jew ieħor fix-xena tal-mużika.

Huwa kien miżżewweġ lill Giuseppa nee’ Bartolo mill-Belt Valletta u kellhom għaxar tfal u kienu jgħixu fil-Ħamrun. Is-Surmast Antonio Micallef kien miet fis-17 ta’ Jannar, 1940.

Anna Farrugia li Mro. Antonio Micallef jiġi il-bużnannu tagħha, kitbet il-bijografiji tiegħu b’isem The Story of a Maltese Musician - Antonio Micallef 1867-1940 li ġiet ippubblikata 2021.

Ftit mill-mużika ta’ Antonio Micallef li instabet kienet din

Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel ŻabbarĦaż-Żabbar

No Xogħlijiet Isem Sena
01 Marċ Sinfoniku Michelina 1927
02 Arrangament Ave Maria 1908
03 Sinfonia Wheel of Fortune 1923
04 Marċ Trionfale 1922
05 Theme Sinfonia 1923
06 Innu San Mikiel 1921

Duke of Connaught Own Band ClubBirkirkara

No Xogħlijiet Isem Sena
01 Innu Saint Helen 1892
02 Marċ Duke of Connaught 1905

Għaqda Mużikali L'Isle AdamRabat

No Xogħlijiet Isem Sena
01 Oratorju A San Domenico 1908
02 Sinfonia La Bergire 1905
03 Marċ Sir Francis Grenfell 1899
04 Duet Le Due Orfanele, Tunis, 24 July 1904
05 Innu San Francesco 1907
06 Oratorju A San Domenico 1908
07 Sinfonia La Bergire 1905
08 Marċ Sir Francis Grenfell 1899
09 Duet Le Due Orfanele, Tunis, 24 July 1904
10 Innu San Francesco 1907
11 Polka, Solo Cornett Rosinarino 1899
12 Arrangament Agnese Visconti 1& 2 Nani
13 Arrangament Cordelia Vincenzo Bugeja
14 Arrangament Guarany 1906

Vilhena Band Club - Floriana

No Xogħlijiet Isem Sena
01 Sinfonia La Bergire 1905
02 Marċ Duke of Connaught 1905

Għaqda Mużikali ImperialMellieħa

No Xogħlijiet Isem Sena
01 Marċ Fellacin 1922

Għaqda Karmelitana Banda Queen VictoriaŻurrieq

No Xogħlijiet Isem Sena
01 Marċ Funebri Alla Mia Madre 1906
02 Marċ Autograph initialled A.M.

Għaqda Każin Banda San FilepĦaż-Żebbuġ

No Xogħlijiet Isem Sena
01 Marċ A Mio Padre
01 Marċ Venerdi Santo
01 Arrangament I Zingari - Leoncavallo Ruggiero

Xogħlijiet Oħrajn

No Xogħlijiet Isem Sena
01 Marċ Funebri Sepultus Est 1923
02 Arrangament Lodoletta Opera ta’ Pietro Mascagni
03 Sinfonia Aronne’s Idylls 1930

Direttur ta' Baned

Snin Banda Post
1894-1897 Duke of Connaught Band Tuniz
1903-1906 Duke of Connaught Band, Tuniz, Tunisia
1906-1908 Għaqda Mużikali L’Isle Adam Rabat
1906-1907 Vilhena Band Club, Floriana
1912-1922 Soċjeta Filarmonica La Vittoria A.D. 1907 | Mellieħa
1912-1920 2nd Battalion, K.O.M.R.M. | Malta
1916-1917 Vilhena Band Club Floriana
1919-1921 Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar Ħaż-Żabbar
1921-1922 Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun Ħamrun
1922 Valletta Orchestra
Alexandria, Egypt
1923-1932 Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar Ħaż-Żabbar
1925-1927 Għaqda Melita Banda San Ġużepp, Msida Msida
1928-1930 Għaqda Mużikali Imperial Mellieħa

Direttur ta' Baned

Snin Banda Post
1898-1890 Soċjeta Filamonika King’s Own Valletta
1890-1903
1906-1930

Għalliem tal-Mużika

Snin Banda Post
1887-1888 Soċjeta Filamonika King’s Own Valletta
1888-1894 Music Institute Valletta
1894-1897 Duke of Connaught Band Birkirkara,
1898-1890 Soċjeta Filamonika King’s Own Valletta
1890–1903 [[Music Institute & Malta Society of Arts, Manufacture and Commerce (MSA) Valletta
1903 -1906 Duke of Connaught Band, Tuniż Tunisia
1906-1908 Għaqda Mużikali L’Isle Adam Rabat
1906-1907 Vilhena Band Club Floriana
1908-1911 Music Institute Valletta
1912-1922 Soċjeta Filarmonica La Vittoria A.D. 1907 Mellieħa
1912-1920 2nd Battalion, K.O.M.R.M.
1916-1917 La Vilhena Band Club Floriana
1919-1921 Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar Ħaż- Żabbar
1921-1922 Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun
1922 Valletta Orchestra Alexandria, Egypt
1923-192? Malta Society of Arts Valletta
1923–1932 Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar Ħaż-Żabbar
1925-1927 Għaqda Melita Banda San Ġużepp, Msida Msida
1928-1930 Għaqda Mużikali Imperial Mellieħa