Santa Casa - Sett ta' Marċi Brijużi f'għeluq l-ewwel Ċentinarju mill-Proklamazzjoni tal-Verġni ta' Loreto bħala l-Patruna tal-Avjazzjoni u f'għeluq it-tieni Ċentinarju mill-bini tal-Knisja l-Qadima u l-wasla tal-Kwadru Titulari (2023)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Innu 'Alla Vergine Maria di Loreto Antonio Pace Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
02 Maria Lauretana Emmanuel Bugeja Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
03 Magnus Sunny Galea Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
04 Juvecentus Raymond Sciberras Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
05 Savonara Anthony Galea Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
06 Come On Baldass Anthony Aquilina Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
07 Andy Andrew Coleiro Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
08 Il-Kampnar Emanuel Rapa Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
09 Giuseppe Vincenzo Ciappara Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
10 150 Sena Patrun tal-Knisja Universali Joseph Galea Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
11 Qawwa Żgħażugħa Sunny Galea Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
12 Innu Marċ 'Lill-Madonna ta' Loreto' Sunny Galea Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
13 Il-Madonna ta' Loreto ' Viva x-Xemx' Anthony Aquilina Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023
14 Innu tal-Band San Ġużepp Joseph Farrugia Għaqda Mużikali San Ġużepp (Għajnsielem) Ċentru Parrokjali - Għajnsielem John Cauchi - PRO Studios 2023