L-Għanja tal-Akbar Ġrajja - skont San Pietru - Għaqda Mużikali Beland

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Lyrics Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 L-Għanja tal-Akbar Ġrajja - skont San Pietru Trevor Zahra Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2020

Dan huwa Għana tal-Fatt dwar il-PAssjoni taż Sidna Ġesu Kristu. taw sehemhom;-