Għaqda Mużikali Santa Marija - Qrendi

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

Storja tal-Għaqda Mużikali Santa Marija - Qrendi

Għaqda Mużikali Santa Marija - Qrendi A.D. 1908

Is-Soċjeta’ ġiet imwaqqfa fl-1908, l-ewwel biex tiċċelebra bis-sħiħ il-festa tal-Assunta, biex iżżomm it-tradizzjonijiet ħajjin għal ġenerazzjoni futura, għax f’dak iż-żmien kkienet qed tiġi traskurata serjament. Il-fundaturi tas-Soċjeta’ kienu Ignazio Falzon, Giuzeppe Axiak (1868-1927), Mose’ Zammit, Francesco Falzon u Raimondo Ellul.

L-ewwel President Onorarju kien professur u politiku magħruf Dr. Pier Gius Frendo LL.D. Hu kien wieħed mil-Fundaturi tal-Partit Laburista. L-ewwel President kien Dr. Robert Tabone P.L.

Fl-1944 is-Soċjeta’ bdiet it-tagħlim tal-mużika u fi ftit xhur kienu mgħallma 22 mużiċist żgħażugħ mis-Surmast Fundatur Giuseppe Muscat. Fil-fatt Il-Banda Santa Marija kienet l-ewwel banda mill-Qrendi li daqqet fil-pubbliku meta fil-5 ta’ Awwissu 1945 ħadet sehem f’purċissjoni li akkumpanjat l-istatwa ta’ Santa Marija wara li ġiet restawrata, mill-Kappella tas-Salvatur sal-Knisja Parrokkjali. F’din l-okkażjoni indaqq l-innu popolari li kien miktub mill-poeta magħruf, Karmenu Vassallo, mill-Banda Santa Marija akkumpanjata minn kor ta’ tfajliet mis-soċjeta’.

Fit-3 ta’Settembru ġie organizzat l-ewwel kunċert pubbliku mill-Banda fl-okkażjoni tal-festa tal Madonna tal-Konsolazzjoni. Fl-1995 ġiet imwaqqfa l-Akkademja tal-Mużika biex tieħu ħsieb il-bżonnijiet tal-banda, b’sub-kumitat li jkun elett fil-laqgħa ġenerali f’Ottubru għall-mużiċisti tal-banda. Minn dakinhar is-Soċjeta’ tant kibret li llum tikkonsisti f’madwar 500 soċi. Dejjem kienet benniena ta’ talent. Jingħataw lezzjonijiet tal-mużika b’xejn lil min jixtieq u jingħataw l-istrument ukoll u min irid jixtrih hu.

Laqgħa Ġenerali hija organizzata kull Jannar biex jiġi aġġornat l-istatut u jikkonfermaw jew jibdlu l-kumitati. Jista jkun hemm laqgħat ġenerali straordinarji wkoll matul is-sena meta jkun hemm bżonn. Il-kumitat preżenti huwa presedut minn Martin Formosa, Mario Zerafa, segretarju u Felix Zerafa, teżorier. Hemm aktar sub-kumitati wieħed minnhom tan-nisa presedut minn Ġina Schembri, taż-żgħażagħ presedut minn Emilio Farrugia, tan-nar, dirett minn Felix Zerafa, Radju 15 ta’ Awwissu Presedut minn Mario Zerafa u l-Akkademja Mużikali preseduta minn Nikol Aquilina li huwa wkoll wieħed mill-presidenti onorarji tas-soċjeta’ u ex-sindku tal-Qrendi.

Jiġu organizzarti diversi attivitajiet matul is-sena prinċipalment biex jinġabru fondi, bħal ikliet, iljieli Maltin u bar-b-ques fis-Sajf, ikla tal-Milied, buffet f’ xi lukanda, discos u lotteriji li jsiru matul is-sena. Issir ukoll fiera kbira fis-sena ta’ tlett ijiem f’San Mattew tal-Maqluba jew fil-Misraħ tal-Ħniena alternament, fejn jinbena palk għall-wirjiet minn kantantri popolari mistiedna.

Organisation

Band Masters

No Band Masters From Until
01 Joseph Muscat 1943 1976
02 Julio Tanti 1976 1979
03 Joseph Tonna 1979 1980
04 Paul Schembri 1980 1985
05 Frankie Mercieca 1985 1999
06 Victor Vella 1999 2011
07 Mario Testa 2011 2015
08 Gordon Baldacchino 2015

Presidents

No Presidents From Until
01 Notary Dr. Alberto Tabone LL.D 1908 1913
02 Giovanni Cutajar 1914 1919
03 Filippo Zammit 1920
04 Giovanni Cutajar 1921
05 Feliċ Zerafa 1922 1928
06 Giuseppe Magro 1929 1930
07 Ignazio Falzon 1931 1934
08 Michelangelo BUhagiar 1935
09 Raymond Ellul 1937 1944
10 Michael Angelo Buhagiar 1945 1950
11 Emmanuel Sciberras 1950
12 Frans Bugeja 1951 1953
13 Emmanuel Sciberras 1954 1956
14 Frans Bugeja 1957 1958
15 Emmanuel Sciberras 1958 1959
16 Joseph Bugeja 1959 1960
17 Ignazio Magro 1961 1972
18 Anthony Bezzina 1973 1977
19 Edward Borg 1978 1983
20 Nikol Aquilina 1984 1995
21 Martin Formosa 1995 2014
22 Anthony Aquilina 2015

Secretaries

No Secretaries From Until
01 Mose Zammit 1911
02 Gius Asciak 1911 1912
03 Carmelo Ellul 1912 1913
04 Nicola Bugeja 1914 1919
05 Paolo Ellul 1920 1921
06 Giuseppe Magro 1922
07 Giuseppe Sciberras 1926 1928
08 John Vella 1941
09 Gianni Bugeja 1943
10 John Vella 1944
11 Michelanġ Falzon 1945
12 Francis Bezzina 1946 1952
13 France Spiteri 1953
14 Michael Axiaq 1953
15 Francis Bezzina 1954 1983
16 Felix Zerafa 1984
17 Nazzareno Mallia 1985 1993
18 Nikol Abdilla 1994 2005
19 Mario Zerafa 2005 2015
20 Anthony Zammit 2015 2021
21 Emilio Farrugia 2021

Treasurers

No Treasurers From Until
01 Raymond Ellul 1911 1912
02 Filippo Zammit 1913
03 Giovanni Balzan 1914
04 Giovanni Cutajar 1920
05 Rosario Magro 1921
06 Filippo Zammit 1921
07 Feliċ Zerafa 1921
08 Carmelo Bugeja 1922
09 Nicola Bugeja 1927 1945
10 John Falzon 1945 1951
11 Edward Borg 1952 1977
12 Anthony Bezzina 1978 1994
13 Marco Farrugia 1995
14 Felix Zerafa 1996

Band Commissions

Band Activities Overseas

Historical Events in which the Band participated

Song Festivals, Events or Drama Activies

Annual Concerts

Annual Musical Activities

Recorded releases (LPs, Cassettes and CDs)

Cassettes

No Name of Cassettes - Festive Marches Year Festive Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Mill-Għaqda Mużikali Santa Marija - Qrendi (1984) 1984 *

Cd's

No Name of Cd's - Festive Marches Year Festive Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Marci Brijużi 2000 - Mill-Għaqda Mużikali Santa Marija - Qrendi (2000) 2000 *

Programmes and Publications

Memorials

External links