Funeral Marches - Marċi Funebri - Sepulcro Positum 'Mqiegħed fil-qabar' (2024)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Remembrance Of Tonmy Abela Gordon Baldacchino Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024
02 Lux Perpetua - B'Tifkira ta Carmelo Abela Raymond Sciberras Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024
03 In Manus Tuas - B'Dedika Għażiża lim-Nanna Maria Grech Tancred Grech Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024
04 La Desolata Raffaele Caravaglios Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024
05 In Memory of My Brother - Rev. Joseph Thuema John Theuma Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024
06 Memento Mori - Memorja ta' Ġużeppa Mifsud David Caruana Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024
07 Vers Le Calvaire Giuseppe Stivala Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024
08 Venedi Santo Vito Salcatore Monitto Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024
09 Rosario Orazio Cachia Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024
10 Mesto Ricordo Pietro Giannini Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024
11 Ecce Homo - B'Tifkira Għażiża ta' Dolores Desira Raymond Sciberras Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024
12 Lill-Għażież Nanniet Ċensu u Marie Bonavia, u Salvu u Ġanna Falzon Gordon Baldacchino Għaqda Mużikali Beland Santa Katarina VM, Żurrieq Alan Schembri 2024