Festive Marches - Marċi Brijuzi - Soċjeta' Mużikali San Ġużepp Ħamrun (1985)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Side 'A'
No Marches Composer Productions Recording Studio Recording Engineer Year
01 Innu Tal-Banda San Ġużepp Willie Attard Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
02 Innu Marċ San Ġużepp Lawrence Borg Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
03 Antonello Frank Galea Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
04 B'Tifkira Lill-Ex.Asst Surmast Suda Edwin Pace Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
05 Valentine Orazio Cachia Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
06 Giorgio Anġelo Pace Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
07 Liberty Champions Alphonse Maria Vella Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
08 Veritas Emmanuel Bugeja Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
Side 'B'
09 Tania L-Ħamruniża Spiro Zammit Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
10 Forza Harry Tagħha Anthony Aquilina Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
11 Jean Paul John Ivan Borg Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
12 L-Ewwel Banda Ħamruniża Josef Cuschieri Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
13 Iż-Żgħażagħ Tal-Armar Paul Borg Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
14 El Salvatore U.S.A Lawrence Borg Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985
15 Innu Marċ San Gejtanu Willie Attard Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun Boffa Studios Joe Boffa Jr. 1985