Festive Marches - Marċi Brijuzi - Marċi Popolari - 2018 - mill-Għaqda Karmelitana, Banda Queen Victoria, Żurrieq (2018)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Lis-Seżżjoni Żgħażagħ Karmelitani Alfred Farrugia (bandmaster) Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
02 Magħqudin Ferħanin Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
03 Bugler's Fanfare Mauro Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
04 Il-Miġja tal-Ġawhra Meaestuża John Tanti Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
05 Hailey & Aurora Andrew Coleiro Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
06 El Re Anthony Camilleri Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
07 Appassionata Joseph Abela Scolaro Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
08 Lill-Ammiraturi Tal-Baned Victor Galea Arr. Alfred Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
09 Ir-Renju Neville Pace Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
10 Antonio Rene Camilleri Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
11 Manwel Cachia n-Nafasija Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
12 Ġina Alfred Farrgia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018
13 Omaggio Alla Banda Queen Victoria Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2018