Festive Marches - Marċi Brijuzi - Festa San Ġużepp 2001 - mill-Banda l'Isle Adam - (2001)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Lyrics Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Innu Popolari San Ġużepp Carlo Diacono Patri Anastasju Cuschieri O.C. Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001
02 L-Ewwel Banda f'Nazzaret Joseph Galea Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001
03 Is-Sur Manwel Richard Bugeja Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001
04 Ta' L-Istilla L-Aqwa u l-Aħjar William Debattista Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001
05 Daniel Paul Chetcuti Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001
06 Minn Qalbna lill-Anġli Joseph Chircop Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001
07 Manger Square Jesmond Azzopardi Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001
08 Gerusalemm Carmen Deguara Micallef Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001
09 Betania David Agius (bandmaster) Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001
10 Innu Marċ 'Insellmulek' Carmelo Spiteri Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001
11 Innu Marċ 'San Ġużepp' Anton Muscat Azzopardi Dr. Ġorġ Zammit Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001
12 Innu Banda L'Isle Adam Ġiuseppi Stivala Għaqda Mużikali L'Isle Adam Sala Palazzo Xara, Rabat John Cauchi 2001