William Debattista

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. William Debattista

Mro. William Debattista twieled fit-2 ta’ Frar 1974 minn Carmelo u Rita nee’ Bugeja. Beda l-karriera mużikali tiegħu mal-Għaqda Mużikali L'Isle Adam ta’ Rabat belt twelidu, taħt it-tagħlim tas-Sur Tony Galea fl-età ta’ 8 snin, l-istrument ikun il-klarinett. Eventwalment ingħaqad mal-banda fl-1986 nhar il-Ġimgħa l-Kbira. Barra minn hekk, beda lezzjonijiet tat-teorija tal-mużika mal-Profs. Mro. Charles E.Zammit fl-1989 sal-1993 fejn kiseb diversi gradi tat-teorija u l-A. Mus. Diploma VCM. Imbagħad kompla l-istudji tiegħu mal-mibki Mro. Ronnie Debattista mill-1993 sal-2002 fejn għadda bl-eżamijiet tat-teorija tal-mużika flying colors fi Grade 8, mid-diplomi ta' Associate and License tal-London College of Music.

Wara li kompla l-istudji tiegħu tal-istrument mas-Sur Tony Galea fejn għadda l-grad 5 u 6 (eżamijiet LCM) kompla l-istudji tiegħu tal-klarinett mal-mibki Profs. Mro. Freddie Mizzi għal tlettax-il sena mill-1994 sal-2007 fejn kiseb il-grad 7, 8 kif ukoll id-diplomi ta’ Assoċjat (ALCM) u Liċenzjat (LLCM) fid-daqq tal-klarinett.

Matul dan iż-żmien beda jikkomponi marċi tal-festi u marċi funebri għall-banda ta’ raħal twelidu waqt li jdoqq ma’ diversi baned madwar il-gżira.

Sadanittant, kien qed jiġi ingaġġat minn diversi baned bħala għalliem tat-teorija tal-mużika mal-Għaqda Mużikali Santa Marija ta’ Ħad-Dingli , għalliem tal-injam mal-Banda 12th May Band and Social Club ta’ Ħaż-Żebbuġ it-tnejn fl-1997, għalliem tat-teorija tal-mużika mal-banda ta’ raħal twelidu. L'Isle Adam fl-1998 u woowind instructor mas-Soċjeta Filarmonika Sliema fl-1999. Fl-1998 ingħata l-kariga ta' Asst. surmast ta’ Għaqda Mużikali Santa Marija ta’ Ħad-Dingli u l-istess kariga mal-Banda 12th May fl-2008.

Mro. William Debattista

Għal xi żmien bejn l-2002 u l-2012 huwa fforma parti mid-Denner Clarinet Quartet jagħti kunċerti għall-ikla ta’ nofsinhar, kunċerti organizzati minn kunsilli lokali u organizzazzjonijiet oħra bħall-Lions’ Club u kunċerti ta’ għajnuna ta’ karità bħal dawk għall-Fondazzjoni Richmond u Life Cycle fost oħrajn. Sa issa William kien qed jissejjaħ minn diversi baned biex idoqq bħala solista f’diversi programmi mużikali lokalment u anke barra. Ta wkoll xi recitals akkumpanjati mill-pjanu.

Fost ir-repertorju tiegħu William daqq il-Fantasia minn Rigoletto mal-banda L’Isle Adam fl-2001, il-kunċert tal-klarinett ta’ Mozart mal-Banda 12 ta’ Mejju fl-2006, il-kunċert ta’ Weber meta ġie magħżul għall-ewwel kunċert ta’ nhar it-Tnejn tal-Għid taħt id-direzzjoni tal-Profs. Mro. Joseph Vella fl-2000 u l-kunċert tal-klarinett ta’ Rimsky Korsakov mal-Banda L’Isle Adam fl-2011 fost oħrajn.

Is-Surmast Debattista ikkompona diversi marċi tal-festi l-aktar għall-Banda L’Isle Adam u l-banda 12th May, 3 marċi funebri, Preludju Romantiku, mitħna tal-Għanja-Qalb bil-premier ta’ Sta. Banda Marija ta Ħad-Dingli u Tislima lil Mro. Joseph Galea miktub bħala ġieħ lil Mro. Joseph Galea u ħarġet il-premier fid-29 ta’ Ġunju 2019 fejn ingħatat il-baton mingħand Mro J. Galea lil Mro. William Debattista bħala d-Direttur il-ġdid tal-Banda L’Isle Adam.

Fatt interessanti hu li William serva wkoll bħala Elite Assistant Referee bejn l-2009 u l-2019 mal-Malta Football Association fejn mill-2010 sal-2016 kien fil-bord tal-FIFA li jirrappreżenta lil Malta barra minn Malta.

Huwa miżżewweġ lil Gloriann b’żewġ subien Andre imwieled fl-2003 li wkoll idoqq il-klarinett mal-banda L’Isle Adam u Jerome imwieled fl-2007. Huwa wkoll għalliem tax-Xjenza Integrata fl-Iskola Middle School tal-Kulleġġ San Nikola fir-Rabat.