Festive Marches - Marċi Brijuzi - B'Serjeta' u B'Dinjita' - Seklu u nofs ta' Marċi Brijjużi - Għaqda Mużikali Beland (Double Cd)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
CD No.1
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Sta. Katarina Zinn, Zinn, Zinn (1861) Orazio Diacono Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
02 Passio Doppo Brillante (1862) Michele De Ferraris Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
03 Marcia Brillante No.5 (1868) Anġelo Mifsud Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
04 La Rivincita (1889) Giobatta Cassar Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
05 Marcia Festosa (1895) Carlo Diacono Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
06 10 Agosto 1919 (1919) Ignazio Catania Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
07 Omaggio Alla Beland (1923) Antonio Miruzzi Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
08 Frantelrugia (1946) Carmelo Scicluna Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
09 Carmelita (1995) Carmelo P. Baldacchino Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
10 Partitarju Belandist (1974) Hector H. Dalli Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
11 Celebrations (2011) Orazio Cachia Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
12 Marie (1991) Frank Mercieca Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
13 Lil Dr.A. Cachia Zammit - 50 Sena President (2010) Raymond Sciberras Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
14 Innu Ċentinarju (1961) Hector H. Dalli Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
Surmastrijiet Diretturi
CD No.2
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Innu Marċ 150 Sena Banda Raymond Sciberras Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
02 25 November, 1929 Ġiuseppi Maria Dalli Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
03 The Last For Ever Ġużeppi Spiteri Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
04 Marigold Joseph M. Barbara Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
05 Santa Katarina 1976 Joseph M. Barbara Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
06 Papa Ġwanni Pawlu II Carmelo Caruana Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
07 Paso Doble Ugo Buhagiar Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
08 Eighteen Sixty One Silvio Seychell Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
09 Ppillon Gordon Baldacchino Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
10 Beland On Parade Gilbert Spiteri Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
11 Awguri Beland Michael Pulis Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
12 Beland Forever Jonathan Abela Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
13 150 Sena ta' Suċċesi Tancred Grech Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011
14 Great Celebrations Robert Magro Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2011