Festive Marches - Marċi Brijużi - Festa San Ġużepp - 150 Sena Patrun Universali - 160 Sena Banda L'Isle Adam - (2020)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Innu Popolari San Ġużepp Carlo Diacono Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
02 150 Sena Patrun Tal-Knisja Universali Joseph Galea Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
03 Tal-Mirakli William Debattista Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
04 Platinum Pawlu Chetcuti Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
05 Merħba lis-Surmast il-Ġdid Joseph Chircop Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
06 Liam Joseph Azzopardi Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
07 Matteo William J. Dimech Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
08 Natasha Thomas Camenzuli Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
09 150 Patronus Universails David Agius (bandmaster) Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
10 Trailblazers M Farrugia Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
11 Surmast Ġdid C Abela Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
12 China Town John Theuma Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
13 Innu Marċ Insellmulek Carmelo Spiteri Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
14 Innu Marċ San Ġużepp Anton Muscat Azzopardi Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020
15 Innu tal-Banda L'Isle Adam Ġużeppi Stivala Għaqda Mużikali L'Isle Adam PRO Studios John Cauchi 2020