Dun Frans Camilleri - Tlettax-il Innu (2015)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Hymns Lyrics Composer Productions Recording Studio Recording Engineer Year
01 Innu lill-Ħamrun Dun Frans Camilleri Patri Albert Borg O.S.A Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
02 Innu li-Trinita Qaddisa Dun Frans Camilleri Philip Gatt Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
03 Innu Lill-Madonna tal-Karmelu Dun Frans Camilleri Anthony Sammut Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
04 Innu Lill San Pietru Appostolu Dun Frans Camilleri Carmelo Pace Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
05 Innu Lill San Pawl Appostolu Dun Frans Camilleri Ġiuseppi Micallef Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
06 Innu lill-Madonna tal-Ġilju Dun Frans Camilleri Joseph Darmanin Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
07 Innu Lil San Pubju Martri Dun Frans Camilleri Raymond Sciberras Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
08 Innu Lil Santa Venera Dun Frans Camilleri Joseph Abela Scolaro Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
09 Innu Lil Maria Reġina Dun Frans Camilleri Joseph Abela Scolaro Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
10 Innu Lil San Pawl App. Fid 19 il-Ċentinarju Min-Nawfraġju Dun Frans Camilleri Joseph Abela Scolaro Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
11 Innu Lill-Immakulata Kunċiżżjoni Dun Frans Camilleri Joseph Abela Scolaro Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
12 Innu Lil San Gejtanu Dun Frans Camilleri Anton Muscat Azzopardi Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015
13 Tifħir Lil San Gejtanu Dun Frans Camilleri Joseph Abela Scolaro Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun VF Recording Studio Vanni Farrugia 2015