Żaru Mifsud l-Għaxqi

From M3P
Jump to navigation Jump to search
STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Żaru Mifsud l-Għaxqi

Żaru Mifsud Il-Għaxqi.

was as the nickname suggests, a folksinger from Għaxaq. He was born on the 10th October 1933. Emigrated to North America where he folk sang in the Maltese community clubs of Detroit and Toronto.

Back in Malta he featured with the most renowned folksingers of the Seventies, including Żeppi Meli ta' Sika, Żaren Mifsud ta' Vestru, Pawlu Seychell l-Għannej and Ninu Galea l-Kalora.


In a teasing bout, known as Tal-Qamel (The Fleas) with a balding Kalora, Mifsud sang:

     Jien rasi bix-xagħar mimlija
     Il-qamel fiha kemm jirgħu
     Int f'rasek m'għandek l-ebda xagħra
     U l-qamel tgħallmu jiskejzjaw.
     Il-qamel tiegħi kemm hu dħuli
     jara in-nies aktar jidritta
     u tiegħek min-nies qed jibża
     qiegħed fl-irdoss taħt il-beritta.
     Għandi moħħi mimli bl-għana
     risposti kemm trid nagħtik
     u xagħri mimlija bil-qamel
     jien lilek minn kollox ngħaddik.


     Jien għidtlek biex provi tagħtini
     mhux bħal għedewwa, bħala ħbieb
      'ma jekk injurant tgħajjar lili
     veru tkun l-akbar giddieb.


There are several keen għana followers who declare that Mifsud was their favourite folksinger of all. He passed away in 2001.