Antonio Agius

From M3P
Revision as of 07:56, 12 July 2023 by Axiaqm (talk | contribs) (Arranged Page: Antonio Agius)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.
Mro.Antonio Agius

Mro. Antonio E. Agius bin Mro.Epifanio Agius iben u Anna Spiteri twieled ir-Rabat fis-6 ta' Jannar 1849 u tgħammed l-għada fil-Knisja Parrokkjali Proto ta' San Pawl. Il-qassis kien Vincent Magri filwaqt li parrini kienu Francis Agius Mary Francis Spiteri bint mejta. Ġew mogħtija l-ismijiet ta’ Antonio, Ġiovanni Maria, Ġużeppi u Franġisku.

Il-Maestro Antonio kien ġej minn familja ta’ mużiċisti u l-ewwel edukazzjoni fil-mużika minn missieru Hatha żona probabbli Epifanio. Lejn l-aħħar tas-seklu dsatax insibu lill-Każin tal-Banda Antonio Pinto ta’ Ħal-Qormi surmast, magħruf bħala Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan u Soċjetà Filarmonika Leone A.D. 1863 tal-Victoria, Għawdex u Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar, ta’ Ħaż-Żabbar. Fl-1893 kiteb l-Innu Nazzjonali lill-klabb ukoll. Dan l-Innu ghadu daqq illum. Il-kliem bit-Taljan sar mir-Rettur tal-Grotta ta’ San Pawl, il-Kanonku Kolleġġjata Ġio Batta Micallef u wara nbidel għal Dun Frans Camilleri għall-Malti.

Fl-1902 laħaq direttur mużikali tal-każin tal-banda li dam għaddej sal-1920. Ara liema idejn taħt il-banda għamlet progress kbir. Ġie mistieden mill-Gvernatur lil Leslie Rundle li kien jilgħab fiż-żewġ Palazzi ta’ San Anton u Buskett. Il-banda kienet mistiedna wkoll għal bosta festi f’Malta. Fost ix-xogħlijiet ta’ dan il-Maestro hemm: Innu Kbir lir-rebbieħa tal-1565 u Innu tal-kitba Vescovili fl-1915 għall-okkażjoni tad-Dħul tal-Isqof Mauro Caruana. Dan l-innu kien daqq mill-istess każin tal-banda li kien akkumpanjat minn kor biex ikanta dan l-innu. Kitbet ukoll polka L'Amicizia.

Antonio Agius miet fit-28 ta’ Jannar 1934 u l-funeral tiegħu kien akkumpanjat mill-każin tal-banda. Jindifen fil-qabar numru wieħed fil-Karnierja tal-Oratorju ta’ San Ġużepp, ir-Rabat