Epifanio Agius

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Epifanio Agius

Mro. Epifanio Agius twieled ir-Rabat Malta minn Alessandro u Maria nee' Bugeja madwar is-sena 1820. Dwar ħajtu flit ma taf xejn ħlief l-arti mużikali mingħand missieru Alessandru x'aktarx kienet tajba hi sabet il-mużiċisti tagħha, biex bejn Frar 1818 u Ottubru 1822 daqq iċ-ċellolu ġewwa l-Katidral tal-Imdina.

Fis-17 ta’ Jannar 1843 iżżewweġ lil Anna Spiteri Rabat ukoll Proto Parroċċa Knisja ta’ San Pawl. Kellhom żewġt, ulied, Antonio wara jinstab Surmast tal-każin tal-banda Alessandro kien Surmast tas-Soċjeta Filarmonika Banda San Filep ta’ Ħaż-Żebbuġ u Soċjeta Mużikali San Ġużepp Ħamrun tal-Ħamrun.

L-ewwel darba Epifanio Agius huwa bħala mużiċist fl-1869 meta sbatax-il banda Victoria Pawlini kollha għamlu kuntratti man-Nutar Joseph Buhagiar Mary biex tiftaħ l-iskola tal-mużika. Intrabtu li jitgħallmu l-mużika titkompla taħt id Epifanio u wiegħed li jkompli jħarreġhom kif suppost.

Din l-organizzazzjoni malajr bdiet tagħti l-frott u l-banda bdiet tesegwixxi l-ewwel programmi tagħha kemm fir-Rabat kif ukoll f’irħula oħra fil-qrib. Mexxa direttur mużikali tal-każin tal-banda sal-1878.

Fis-sebgħin sena tas-seklu dsatax nara lil Epifanio jdoqq it-trombon fil-Parroċċa ta’ San Pawl diversi okkażjonijiet bħala l-festa ta’ Corpus Domini.

Is-Surmast Epifanio Agius kiteb ukoll xi siltiet mużikali bħall-polka mazurka La Campagnola li kienet indaqqet fl-ewwel programmi li daħlu fil-każin tal-banda. Ta’ min jinnota li l-istrumentazzjoni mużikali ta’ din il-polka saret għada fl-Arkivji tas-Soċjetà ta’ San Pawl.

Fl-1881 insibu lid-direttur Epifanio Agius surmast tal-banda tal-Għaqda Mużikali L'Isle Adam.