Vincent Magri

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Vincent Magri kien iben Geraldo Magri u Rosa Camilleri. Twieled f’ Ħaż-Żabbar fis-26 ta’ Marzu 1951. Iżżewweġ lil Carmen Bongailas fil-knisja ta’ Raħal Ġdid nhar it-13 ta’ Marzu 1975.

Huwa kien il-President bejn l-1988 u 2001 li fi żmienu nxtraw il-proprjetajiet tas-sala Maria Mater Gratiæ u l-maħżen tal-armar. Kien maħtur Pesident Emeritu sa mill-2001,

Is-Sur Magri kien ukoll strumentali biex seħħ il-ftehim tal-festa bejn iż-żewġ baned tal-lokal, liema ftehim ġie ffirmat fl-1992. Kien ukoll fil-bidu tal-Presidenza tiegħu, fl-1989 li nbdiet il-battalja legali bejn is-Soċjetà u s-sidien tal-proprjetà tal-każin, liema battalja legali kellha tkarkar għal ħafna snin.