Reno Busuttil

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Reno Busuttil

Mro. Reno Busuttil twieled Ħal-Għaxaq fl-10 ta’ Novembru 1964, beda jistudja l-mużika minn età żgħira ħafna. L-ewwel studja l-Klarinett Eb taħt it-tagħlim ta’ missieru, u mbagħad il-Klarinett Bb fl-Għaqda Mużikali San Ġużepp (Ħal Għaxaq). Minn dak il-każin tal-banda beda jakkwista ħafna ħiliet mużikali sakemm sar mużiċist ma' bosta każini tal-baned madwar Malta u Għawdex.

Hekk kif għaddew is-snin, kompla jidħol aktar fil-fond fil-mużika billi segwa lezzjonijiet immexxija mill-Klarinettist magħruf il-Professur Freddie Mizzi. Bis-saħħa tal-Professur Mizzi, Mro. Busuttil kabbar ir-repertorju mużikali tiegħu minn mużika klassika għal stili bħall-jazz u swing.

Mro. Reno Busuttil

Mro Busuttil huwa d-direttur mużikali tas-Soċjeta Mużikali Każin Banda San Pio X Lija A.D. 1905 id-direttur mużikali tal-Għaqda Mużikali San Ġużepp, Għaxaq u assistent direttur tal-banda fis-Soċjetà Filarmonika G.M. Fra Antoine de Paule (Banda Kristu Re). Minbarra dan, matul is-snin kien ukoll mużiċist mistieden tal-Banda tal-Pulizija ta’ Malta, u wkoll wieħed mill-fundaturi ta’ kwartett tal-klarinett imsejjaħ ir-4th system quartet. Mro. Reno Busuttil kellu wkoll grupp mużikali bl-isem Spring Melodies li daqq f’diversi avvenimenti.

Minbarra li hu mużiċist u direttur, huwa wkoll il-kompożitur ta’ diversi marċi festivi, marċi funebri, innijiet u biċċiet ta’ kunċerti. Mro Reno Busuttil huwa miżżewweġ lil martu Sandra, missier Roxanne u Martin, u nannu ta' Zven u Ella.

Dan l-aħħar, Mro. Reno Busuttil kiseb id-Diploma in Wind Band Studies mill-Università ta’ Malta wara li attenda kors ta’ studju ta’ sentejn organizzat mill-Malta Band Clubs Association u l-Università ta’ Malta. Barra minn hekk, bħalissa qed isegwi wkoll aktar korsijiet ta’ diploma kemm fit-teorija kif ukoll fil-prattika.

Mro. Reno Busuttil huwa mużiċist u huwa għalliem dedikat li għen u għadu jgħin lil numru kbir ta’ studenti biex joqorbu aktar lejn id-dinja aqwa tal-mużika.