L-Innijiet ta' Santa Marija - F'għeluq il-125 sena mill-kompożiżjoni tal-Ewwel Innu O Del Cielo Regina Possente 1897-2022

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Lyrics Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 O Del Cielo Regina Possente Dun Wistin Azzopardi Antonio Miruzzi Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
02 Ġawhra Mostija Kav. Carmel Bianchi Twanny Borg Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
03 Marija Marija Int l-Omm tal-Mulej Victor Zammit Victor Zammit Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
04 Con Gioia Cantiamo Dun Wistin Azzopardi Ferdinando Camilleri Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
05 Ġieħ u Gloria lil Marija Joseph Sciberras Ġianni Vella Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
06 Vergin Madre Figlia a Sposa Dun Wistin Azzopardi Ġianni Vella Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
07 F'Dal-Jum Għażiżż Dr.Manwel D. Schembri Emanuel Spagnol Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
08 Sorgi o Sposa Dun Wistin Azzopardi Ġianni Vella Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
09 Innu lill-Verġni Marija Assunta Dun Karm Psaila Anthony Sammut Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
10 Insellmulek O kbira Sultana Joseph Sciberras Ġianni Vella Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
11 Innu lil Ommna Marija Mtellgħa s Sema Profs.Olivier Friggieri Stephen Dimech Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
12 Vergin Bells e Madre Intatta Dun Wistin Azzopardi Ġianni Vella Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
13 Bxara Ħienja Alfred C. Sant Victor Zammit Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
14 Ave Maria Stephen Dimech Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022
15 Lill-Assunta Nkurunata Kav. DunĠwann Debono Anthony Sammut Soċjeta Filarmonika Nicolo Isouard Santa Katarina V.M. Żurrieq Alan Schembri 2022