Funeral Marches - Marċi Funebri - Pretium Redemptionnis 'Il-Prezz tal-Fidwa' (2004) - Għaqda Mużikali Beland

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Tifkira Għażiża ta' Darren Raymond Sciberras Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2004
02 B'Tifkira ta' Maria Grazia Axisa Michael Pulis Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2004
03 Under The Cross Ġiuseppi Spiteri Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2004
04 O My Redeemer Carmelo P. Baldacchino Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2004
05 Tenero Ricordo di Johnny Fenech N.N Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2004
06 Rimpianto 'Lill-Għażiż Missieri Salvu' Antonio Miruzzi Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2004
07 Sul Calvario Carlo Diacono Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2004
08 Tifkira ta' Frances Cassar Silvio Seychell Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2004
09 Madre Dolorosa Carmelo Scicluna Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2004
10 Adieu 'In Memory Of My late Aunt Antida' Gordon Baldacchino Għaqda Mużikali Beland VF Recording Studios Vanni Farrugia 2004