Funeral Marches - Marċi Funebri - L-Aħħar Tislima Profs. Mro. Joseph Vella (1942-2018) - Soċjeta Filarmonika La Stella Band Club (Vol.34)(2018)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 In Memoriam Agostino Camilleri Joseph Vella Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
02 Lil Nenu Tagħna Joseph Vella Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
03 Speranża - In Memoriam Dun Ġorġ Grima Mario Galea Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
04 Rex Iudacorum - It-Tifkira Għażiża taż-Żiju l-Kanonku Dun Ġiużepp Borg George Borg Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
05 B'Tifkira ta' Carmelina Said George Camilleri Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
06 25th Anniversay - Yvonne Grech John Galea Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
07 B'Tifkira tal-Ex-bandist Ġiġi Said Joseph Galea Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
08 Remembrace Antonio Miruzzi Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
09 Lacrime Vincenzo Ciappara Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
10 Perche Piangi Ġiuseppe Giardini Vella Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018