Funeral Marches - Marċi Funebri - L-Aħħar Tislima Profs. Mro. Joseph Vella (1942-2018) - Soċjeta Filarmonika La Stella Band Club (Vol.34)(2018)

From M3P
Jump to: navigation, search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 In Memoriam Agostino Camilleri Profs. Mro. Joseph Vella Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
02 Lil Nenu Tagħna Profs. Mro. Joseph Vella Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
03 Speranża - In Memoriam Dun Ġorġ Grima Mro. Mario Galea Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
04 Rex Iudacorum - It-Tifkira Għażiża taż-Żiju l-Kanonku Dun Ġiużepp Borg Mro. George Borg Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
05 B'Tifkira ta' Carmelina Said Mro. George Camilleri Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
06 25th Anniversay - Yvonne Grech Mro. John Galea Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
07 B'Tifkira tal-Ex-bandist Ġiġi Said Mro. Joseph Galea Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
08 Remembrace Mro. Antonio Miruzzi Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
09 Lacrime Mro. Vincenzo Ciappara Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018
10 Perche Piangi Mro. Ġiuseppe Giardini Vella Soċjeta Filarmonika La Stella PRO Studios John Cauchi 2018