Festive Marches - Tal-Festa Ġorġjana - Marċi Brijuzi - Mis-Soċjeta Filamonika La Stella Band Club - (Vol. 07) (1985)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Side 'A'
No Marches Composer Productions Recording Studio Recording Engineer Year
01 Forza Ċensu Tagħna Anthony Aquilina Soċjeta Filamonika La Stella Band Club Ritz Recording Studio Sunny Galea 1985
02 Franġiska Francis Coleiro Soċjeta Filamonika La Stella Band Club Ritz Recording Studio Sunny Galea 1985
03 Phyllis Peter Paul Ciantar Soċjeta Filamonika La Stella Band Club Ritz Recording Studio Sunny Galea 1985
04 Viva l-Patrun Andrew Coleiro Soċjeta Filamonika La Stella Band Club Ritz Recording Studio Sunny Galea 1985
Side 'B'
05 Warda Misterjuza Emmanuel Bugeja Soċjeta Filamonika La Stella Band Club Ritz Recording Studio Sunny Galea 1985
06 Paulos Damianos John Testa Soċjeta Filamonika La Stella Band Club Ritz Recording Studio Sunny Galea 1985
07 Tislima Lil Bandisti Joseph Galea Soċjeta Filamonika La Stella Band Club Ritz Recording Studio Sunny Galea 1985
08 Claudio Michael Galea Soċjeta Filamonika La Stella Band Club Ritz Recording Studio Sunny Galea 1985
09 Innu Popolari Lil Kbir Martri San Ġorġ Vincenzo Ciappara Soċjeta Filamonika La Stella Band Club Ritz Recording Studio Sunny Galea 1985