Festive Marches - Marċi Brijuzi - Marċi Popolari - Ftuħ Uffiċjali tal-Każin 15 ta' Lulju, 2006 - Mill-Għaqda Karmelitana, Banda Queen Victoria, Żurrieq (2006)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
No Marches Composer Productions Recording Studios Recording Engineer Year
01 Reġina tal-Karmelu Angelo Pullicino Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
02 Kola ta' Marinton Alfred Farrugia (bandmaster) Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
03 Il-Każin il-Ġdid Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
04 Mater Carmeli John Tanti Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
05 Bonpacello Vincenzo Ciappara Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
06 Fuentes Musicales (20th July 2005) Anthony Camilleri Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
07 Festa Grandjuża Vitor Galea Arr. Alfred Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
08 Ta' Wenza Brian Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
09 Inauguration Mauro Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
10 Tagħna f'Tagħna Andrew Coleiro Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
11 Nadine u Claudia George Gambin Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
12 Semper Victor Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
13 El Goleador Alfred Farrugia Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006
14 Omaggio Alla Banda Queen Victoria Emmanuel Bugeja Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq Sala F. Bugeja, Żurrieq Vanni Farrugia 2006