Festive Marches - Festa San Ġorġ 2001 - Marċi Brijuzi - Mis-Soċjeta Filamonika La Stella Band Club - (Cd. 8) (2001)

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Side 'A'
No Marches Composer Productions Recording Studio Recording Engineer Year
01 Akkademja Profs. Mro. Joseph Vella Soċjeta Filamonika La Stella Band Club 2001
02 Storbju Profs. Mro. Joseph Vella Soċjeta Filamonika La Stella Band Club 2001
03 Lill-Patrun Tagħna Mro. Sunny Galea Soċjeta Filamonika La Stella Band Club 2001
04 Tribum Mro. George Camilleri Soċjeta Filamonika La Stella Band Club 2001
05 Saint George 2001 Mro. Joe Galea Soċjeta Filamonika La Stella Band Club 2001
06 L-Eqdem Soċjeta Mużikali Għawdxija Mro. Michael Said Soċjeta Filamonika La Stella Band Club 2001
Side 'B'
07 Bomber Mro. John Galea Soċjeta Filamonika La Stella Band Club 2001
08 Ġiġi Mro. John Theuma Soċjeta Filamonika La Stella Band Club 2001
09 Wenżinu Maġġur. Anthony Aquilina Soċjeta Filamonika La Stella Band Club 2001
10 L-Aqwa Banda T'Għawdex Vincenzo Ciappara Soċjeta Filamonika La Stella Band Club 2001
11 Innu Popolari Lil Kbir Martri San Ġorġ Vincenzo Ciappara Soċjeta Filamonika La Stella Band Club 2001