Adeodato Gatt

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Mro. Adeodato Gatt twieled Ħaż-Żebbuġ, fis-26 ta’ Ġunju 1898 u studja l-mużika taħt ħuh Mro. Michael Gatt.

Datu, kif kien magħruf, kien klarinettista tajjeb u kien idoqq dan l-istrument maż-żewġ baned tal-Belt Valletta, Società Filarmonica Nazionale La Valette u Soċjeta Filarmonika King's Own. Sa minn età żgħira kien maħtur bħala direttur tal-Orkestra Mendelssohn ta’ Ħaż-Żebbug stess.

Il-kapaċità ta’ Mro. Gatt bħala direttur ġiet rikonoxxuta u mfaħħra mid-diretturi barranin ewlenin tal-baned Maltin, Mro. Aurelio Doncich u Mro. Cardenio Botti.

Kompożizzjonijiet aktar popolari tiegħu huma The Impressione Sinfonica 1565 u The Celebrated Ave Maria, li ġew komposti meta kien marid ħafna fis-sena 1949. Kompożizzjoni oħra mill-isbaħ iġġib l-isem ta’ Addio Amore. Mro. Gatt ikkompona numru ta’ marċi popolari fosthom dak bl-isem ta’ Mater Mitis, li għalih hu kiteb ukoll il-lirika, kif ukoll ġie kompost apposta għall-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria 1865.

Mro. Adeodato Gatt miet fit-23 ta’ Mejju 1966.