Michael Gatt

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

The text on this page is in Maltese.
Essential elements from it, if not the whole page, must be translated into English. 
The Maltese text that appears here needs to be migrated to the appropriate name space.
This note is also intended to mark this page for the attention of M3P administrators and advanced editors who can act on it.

Mro. Michael Gatt twieled Ħaż-Żebbuġ nħar il-15 ta’ Mejju 1889. Iben Andrew u Pauline xebba Azzopardi. Kien is-sitt wieħed fost seba’ aħwa.

Minn kmieni wera ġibda qawwija lejn il-mużika u beda jitgħallem mal-Għaqda Każin Banda San Filep. Sa minn ċkunitu ħa t-tagħlim tal-mużika bis-serjetà u studja t-tagħlim elementari tal-mużika, fosthom it-teorja. Meta wasal għall-istrument għażel li jdoqq il-kurunetta u ħareġ idoqq mal-istess banda. Kien kurunettist prim ma’ diversi baned. Aktar tard kompla l-istudju tiegħu billi studja l-istrumentazzjoni għall-banda u għamel kors regolari tal-armonija u kontrapont għand mużiċisti magħrufa.

Fis-snin għoxrin, is-Surmast Michael Gatt emigra lejn l-Amerika kif kienu qed jagħmlu bosta Maltin, iżda mbagħad ġie lura u żżewweġ lil Elizabeth Cassar minn tas-Sliema iżda baqgħu jgħixu f’Ħaż-Żebbuġ. Mill-Amerika ġab miegħu kurunetta silver plate li għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa rari u reġa beda jdoqq mal-baned Maltin.

Jidher li mar-ritorn tiegħu f’Malta, is-Surmast Michael Gatt mill-ewwel ingħaqad mal-[[ Każin San Ġużepp u Banda de Rohan]] tant li nsibuh bħala Assistent Surmast mal-istess banda.

Is-Surmast Gatt ħa t-tmexxija tal-Każin San Ġużepp u Banda de Rohan]] f’Jannar tal-1930 u dderieġa l-ewwel programm mużikali tiegħu fil-festa ta’ San Ġużepp fir-Rabat.

Dam surmast direttur sa Marzu tal-1932. Fl-arkivji tal-banda nsibu diversi marċi brijużi u funebri ta’ dan is-surmast.

Is-Surmast Michael Gatt ħalla din id-dinja n]ar it-28 ta’ Settembru 1943, fl-età ta’ 54 sena.