Alfred Farrugia (bandist)

From M3P
Revision as of 06:24, 12 September 2020 by Tonisant (talk | contribs) (mro)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

Alfred Farrugia

Alfred Farrugia twieled f’Bormla nħar it-8 ta’ Marzu, 1947.

Sa minn ċkunitu kellu ġibda lejn il-mużika fejn ta’ seba jew tmien snin beda jitgħallem taħt id-direżżjoni tas-surmast Pawlu Gauci fejn bejn 1956 u 1957 wara xi sengħtnejn kien ħareġ idoqq għal-l-ewwel darba mal-Banda Soċjeta Filarmonika San Ġorġ Bormla.

Kienet l-okkazzjoni tal-Ġimgħa Imqaddsa, hekk kienet is-sistema, mhux fil-festa biss u beda bil-klarinet. Tlett snin wara is-sumast kien ħeġġu biex jibda jitgħallem idoqq is-Sax baritinu, Alfred kien għal qalbu, u nistgħu negħdu li kollox mar kif xtaq u baqa idoqq mas-Soċjeta sa sena 2000. Apparti dan, taħt is-Surmast William J. Worley.

Apparti li kien bandist tal-post, Alfred kien jinterressa ruħu anki mill-att amministrattiv, u maż-żmien fis-soċjeta Bormliza spiċċa jokkupa diversi karigi bħal dawk ta’ arkivista, delegat tal-banda, President kummissjoni banda asisstent kaxxier u Viċi President fiż-żmien il-President Joseph Cassar Delia.

Alfred Farrugia played with the AFM Band

Baqa membru u inħatar wkoll bandist onorarju u fl-2020 reġa daħal fil-kumitat bla ħsieb għax riduħ u kwazi sfurzawh biex jidħol għalkemm imħabba saħtu ftit jista jagħti kontrikut, imma Alfred b’lejalta jgħin kif jista b’esperjenza tiegħu lill-sħabu iż-żgħar minnhu.

Alfred għexx parti sew mill lis-storja tas-Soċjeta, hu huwa tassew kburi li kellu din ix-xorti li bis-saħħa ta’ dan tagħllem jifforma karattru fejn dejjem ħadem biex jservi u mhux biex jisserva hu fejn dan għamlu għal madwar 30 sena sħaħ. Mal-Banda kien idoqq il-fagott apparti li għal sittax il-sena sħaħ kien il-katubier ewlieni b’responsabilta li tmexxi il-banda waqt il-parati importanti, u anki wkoll bil-platti.

Fejn anki spiċċa serva wkoll għal madwar 30 sena mal-Banda tal-AFM fejn għaddha 31 sena sakemm jirtirra ta’ 61 sena neqsa xahrejn.

Alfred b’kburija, lis-Soċjeta jqisha OMMI LI KABRITNI U SAWRITNI, Illum li għandu 73 sena jiftakkar f’diversi okkażżjonijiet li fiha serva taħt is-Surmast Pawlu Gauci li kien emigra mal-familja lejn il- Kanada, ħafem wkoll taħt is-Sumast Carmelo Cantar. Kien ukoll Membru ta’ RMA u wara AFM wara li kompla taħt is-Surmast Carmelo Vella u William Abbott u anki ħadem mal-bravu Mro. Raymond Sciberras, li wkoll kien mal-AFM Band ghal ftit snin sakemm fl-2008 irtirra mis-servizz.

Fis-Soċjeta ħadem ma diversi Segretarji u kaxxiera u Viċi President fejn dawn b’normalita kellhom rowl ferm attiv kwazi aktar minn dak tal-President.